Category Archives: Oppimisympäristöt

Käyttäjälähtöistä ja asiantuntevaa suunnittelua

Jokaiselle hankkeelle nimetään suunnittelusta vastuussa oleva sisustusarkkitehti tai -suunnittelija, joka vie suunnitteluprojektia eteenpäin käyttäjien toiveiden,...

Ketterää ja asiakaslähtöistä tuotekehitystä oppimisympäristöihin

Iskun oppimis- ja innovaatioympäristöihin liittyvässä tuotekehityksessä pääosassa ovat käyttäjät, sillä he tuntevat toimintaympäristönsä ja sen...

Hyvinvointia ergonomisilla kalusteilla

Kalusteiden muotoilussa ja suunnittelussa huomioimme yksilöiden erilaiset ominaisuudet. Istuvaan työskentelyyn tarkoitettujen pöytien ja istuinten korkeussäädöillä...

Aktiiviset oppimistilat tuovat terveyttä ja vireyttä koulupäivään

Fyysisesti passiivinen elämäntyyli on kansanterveydellinen ongelma, joka koskettaa jo lapsia ja nuoria. Koko päivän istumisesta...

Mitä mahdollisuuksia ISKU+ antimikrobiset kosketuspinnat tuovat oppimisympäristöihin?

Kouluympäristöissä käsienpesua on korostettu jo vuosikymmenten ajan osana rutiineja. Käsienpesulla pyritään vähentämään luokkahuoneeseen päätyvää mikrobitaakkaa...

Aktiivinen oppiminen vaatii työkaluja akustiikan hallintaan

Modernin oppimiskäsityksen mukaan oppilas rakentaa tietoa aktiivisesti omalla toiminnalla erilaisten oppimateriaalien ja -välineiden avulla. Oppilas...

Muunneltava luokkatila on täynnä mahdollisuuksia

Toimintaympäristön tulee mahdollistaa yhteistyö ja oppilaiden aktiivinen osallistuminen, mutta myös tarjota tiloja ja mahdollisuuksia yksin...

Oppilaiden yksilölliset tarpeet tulee huomioida kalusteratkaisuissa

Lapset ovat koulussa ison osan arkiviikostaan. Siksi ymmärrys lapsen kokonaistilanteesta ja oikeanlaiset tukitoimet auttavat lasta...

Unelmien oppimispaikka ysiluokkalaisten silmin – ISKU ja Innovation Home mukana työelämän teemaviikolla

Tampereella vietettiin työelämän teemaviikkoa 5.9.-9.9.2022. Yritteliäs Tampere-työelämäviikkoon sisältyy monenlaisia tapahtumia eri ikäisille lapsille ja nuorille...

Isku Active Learning esite

Koostimme ajankohtaisia asioita oppimisympäristöistä digitaaliseen esitteeseen! Tutustu uuteen Isku Active Learning -esitteeseen!