Since 1928 – Iskun tarina

ISKU, Suomen suurin huonekaluteollisuuden toimija, kasvaa ja on keskittänyt kaiken tuotantonsa Lahteen. Lue tästä tarinamme aina vuodesta 1928 alkaen, kun Eino Vikström perusti ISKUn kotitalonsa alakertaan.

ISKUn tarina alkoi jo vuonna 1928

ISKUn tarina alkoi vuonna 1928 kun Lahden Puukalusto Oy rekisteröitiin osakeyhtiöksi. Yhtiön perustivat Eino Vikström ja hänen yhtiökumppaninsa Matti Metso, joka luopui osuudestaan yrityksessä vuonna 1929. Aina siitä lähtien osakepääoma on ollut kokonaisuudessaan Vikströmin perheen omistuksessa. Nykyään ISKU on perheyritys jo kolmannessa polvessa.

Erikoistumista toimistokalustamiseen

30-luvulla ISKU alkoi erikoistua toimistokalusteiden valmistamiseen. Suomalaiset toimistokalusteet seurasivat kansainvälisiä, jopa Yhdysvaltalaisia, trendejä. Kalusteet olivat yleensä raskaita ja ne oli tehty massiivipuusta; – esimerkiksi koivusta tai tammesta. Tällaisia kalusteita osasivat valmistaa vain erittäin taitavat puusepät. Pian kävi selväksi, että uusi tehdasrakennus oli välttämätön.

Huonekalujen tuotanto sodan aikana

Toisen maailmansodan ajat vaikuttivat myös ISKUn toimintaan. Miehet lähtivät sotaan ja joutuivat jättämään työpaikkansa tehtaassa, jolloin kalusteiden valmistusmäärissä tapahtui notkahdus. Sodan aikana ISKU toimitti kuljetus- ja ammuslaatikoita sekä ruumisarkkuja Suomen armeijalle. Einon poissa ollessa yrityksen toiminta jatkui ahkeran vaimon, Ainon, ansiosta.

Seuraava sukupolvi mukaan yritykseen

Timo Vikström siirtyi töihin perheyritykseen ja lähestyi liiketoimintaa uudesta näkökulmasta. Hän kiinnitti huomiota uusiin tekniikoihin, kalusteiden muotoiluun, toimivuuteen ja laatuun. 50-luvulla myös ISKU-brändi alkoi syntyä, kun Iskukaluste Oy:n myymäläverkosto perustettiin. Vuonna 1957 uutta tuotantolaitosta alettiin rakentaa Lahden Mukkulaan, jossa ISKUn kaikki tuotanto on nykypäivänäkin.

Iskun Tehtaat Oy kansainvälistyy

Iskukaluste Oy myymäläketjun nimivalinta osoittautui onnistuneeksi, ja Lahden Puukalusto Oy muutti nimensä Iskun Tehtaat Oy:ksi. 60-luku oli taloudellisen kukoistuksen aikaa. Kaupungistuminen kasvatti asuntojen kysynnän kaksinkertaiseksi, minkä vuoksi myös huonekalujen kysyntä kasvoi kansalaisten elintason kohotessa. Tuotantokapasiteetin kasvun myötä ISKU aloitti kansainvälistymisen Ruotsiin ja Neuvostoliittoon. Syyskuussa 1966 yhtiön perustaja Eino Vikström menehtyi. Yhtiö siirtyi sukupolvelta toiselle, kun Timo siirtyi yrityksen johtoon.

Isku Oy syntyy

Kansainvälinen öljykriisi vuonna 1973 johti tuotannon supistumiseen. ISKU kuitenkin vahvisti läsnäoloaan viennissä – Lähi-idästä ja arabimaista tuli merkittäviä uusia vientikohteita. Vuonna 1978 syntyi Isku Oy, kun vähittäismyyntiorganisaatio Iskukaluste Oy ja Iskun Tehtaat Oy:n kalustetuotantoyksiköt sulautettiin yhteen. Sulauttamisen yhteydessä perustettiin kaksi liiketoimintasegmenttiä, joista toinen keskittyi kotikalusteisiin ja toinen toimisto- ja koulukalusteisiin.

Toimistojen murros

1980-luvulla asuntolainaa sai helposti, joten ihmisille tuli mahdollisuus panostaa kotinsa sisustukseen. Myös työympäristöistä haluttiin entistä joustavampia avokonttoreita ja ISKU kalustikin suuria projekteja Suomessa. 80-luvulla yhtiössä panostettiin entistä enemmän ympäristöasioihin ja vihreisiin arvoihin, ja ISKUn logo uudistettiin – vihreä väri kuvasti yhtiön ympäristömyönteisiä periaatteita. 80-luvulla Seppo Vikströmistä tuli ensimmäinen kolmannen sukupolven iskulainen.

Lama haastoi kalustemarkkinaa

Neuvostoliiton hajoamisen myötä ISKUlle avautui uusia mahdollisuuksia laajentaa toimintaa kansainvälisesti Baltian maissa ja IVY-alueella. Samalla 90-luvun alun suuri lamakausi toi haasteita myös ISKUlle ja ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa liikevaihto laski rajusti. Laman jälkeen kysyntä kalustemarkkinoilla kääntyi jälleen voimakkaaseen kasvuun. Vuonna 1992 ISKU sai ISO 9001 -sertifikaatin laatujärjestelmälleen ja ryhtyi toimimaan aktiivisesti vastuullisuusasioissa. ISKU oli Pohjoismaiden ensimmäinen huonekalualan yritys, joka sai ISO 14001 -sertifikaatin alkuperäiselle ympäristöjärjestelmälleen jo vuonna 1997.

Isku siirtyy kolmannelle sukupolvelle

Timo Vikström siirtyi eläkkeelle vuonna 2004, mutta pysyi Isku-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsenenä vuoteen 2009 saakka. Seppo Vikström jatkoi Isku-Yhtymä Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Vuonna 2005 Isku Oy jaettiin erillisiin yrityksiin liiketoiminta-alueittain. Jakautumisessa muodostuivat Isku Koti Oy, Isku Interior Oy, Isku Invest Oy ja Isku Keittiöt Oy. Vuoden 2008 finanssikriisi aiheutti talouteen shokkeja, ja ISKUlla oli edessään useita haastavia vuosia. Niistä selviäminen vaati radikaaleja toimenpiteitä, kuten toimintojen ja työntekijöiden määrän supistamista sekä myymälöiden sulkemisia.

Katse vastuullisuuteen ja kotimaisuuteen

Arto Tiitinen aloitti ISKUn toimitusjohtajana vuonna 2011. Vuosien aikana ISKU on panostanut merkittävästi vastuullisuuteen sekä kotimaiseen valmistukseen. ISKU sai puun alkuperän seurantajärjestelmälle (Chain of Custody) annettavan PEFC-sertifioinnin ja koko ISKUn tuotanto on PEFC-sertifioitua. ISKU myös sertifioi työterveys- ja turvallisuusjärjestelmänsä. Vuosien 2014-2021 aikana ISKU on investoinut yli 100 miljoonaa euroa Lahteen. Tuotanto modernisoitiin Pohjois-Euroopan moderneimmaksi huonekalutehtaaksi ja osa ISKUn tehdasrakennuksesta muutetiin moderniksi oppimisympäristöksi viidelle tuhannelle LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijalle.