Vastuullisuusraportit ja dokumentit

Julkaisemme vastuullisuusraportin vuosittain. Meille ISKUssa vastuullisuus todella on tekoja. Vastuullisuuden perusrakenne muodostuu konsernin johtamisperiaatteista (arvot, missio, visio ja strategia). ISKUlla on myös sertifioitu ISO 9001 -standardin mukainen laadun johtamisjärjestelmä, sertifioitu ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä sekä sertifioitu ISO 45001 -standardin mukainen työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä johtamisjärjestelmistä. PEFC (Chain of Custody) puun alkuperän seurantajärjestelmällä osoitetaan luotettavasti, että tuotteisiin on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta.

Sivulta löydät myös ISKU Code of Conduct:in (Code of conductissa sitoudumme noudattamaa kaikkia toimintaan liittyviä lakeja ja säädöksiä kaikissa maissa, joissa toimimme), ISKUn toimittajien eettiset toimintaohjeet sekä laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuuspolitiikat.

Vastuullisuusraportti 2022

Vuonna 2022 jatkoimme määrätietoista työtä ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan parissa.

Lue raportti

Vastuullisuusraportti 2021

Vuonna 2021 panostimme voimakkaasti hiilijalanjäljen laskentaan. Valitsimme kumppaniksemme Green Carbon:n. Haluamme tarjota asiakkaillemme luotettavia kolmannen osapuolen tekemiä hiilijalanjälkilaskelmia, jotka pohjautuvat luotettaviin standardeihin. Laskimme koko toimintamme hiilijalanjäljen sekä tuotekohtaisia hiilijalanjälkilaskelmia.

Lue raportti

ISO 9001

Sertifioitu ISO 9001 -standardin mukainen laadun johtamisjärjestelmä tukee toiminnan ja prosessien jatkuvassa kehittämisessä.
sertifikaatti

ISO 14001

Sertifioitu ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä auttaa parantamaan prosesseja ja käytäntöjä.
sertifikaatti

ISO 45 001

Sertifioitu ISO 45 001 -standardin mukainen työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä yhdistää työterveys- ja työturvallisuusasiat osaksi jokapäiväistä toimintaa ja johtamista.
sertifikaatti

PEFC

Sertifioidulla PEFC (Chain of Custody) puun alkuperän seurantajärjestelmällä osoitetaan luotettavasti, että tuotteisiin on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta.
sertifikaatti

ISKUN VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN TOIMINTAOHJA – CODE OF CONDUCT

Toimintaohje tukee kestävää kehitystä ja liiketoiminnan menestystä, sillä vastuullinen liiketapa herättää luottamusta kaikissa sidosryhmissämme
code of conduct

ISKUN TOIMITTAJIEN EETTISET LIIKETOIMINTAOHJEET – CODE OF CONDUCT

Jokaisen ISKUn toimittajan tulee aina noudattaa tätä ohjetta ja tämä ohje on erottamaton osa kaikkia toimittajan ja ISKUn välisiä sopimuksia.
code of conduct

LAATUPOLITIIKKA

Toimintamme perusta on suunnitella ja valmistaa tuotteita sekä tuottaa kokonaisvaltaisia palveluratkaisuja kustannustehokkaasti ”kerralla valmiiksi”-periaatteella.
laatupolitiikka

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

ISKUn ympäristövastuullisen toiminnan ja jatkuvan parantamisen perustana ovat asiakkaiden ja sidosryhmien odotuksiin vastaaminen sekä ympäristömääräyksien ja –lainsäädännön vaatimusten ylittäminen.
ympäristöpolitiikka

TYÖTERVEYS- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA

Isku-konsernin liiketoimintayhtiöt ovat sitoutuneet varmistamaan henkilöstökuntamme ja yhteistyökumppaneidemme terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin liiketoiminnassa.
TYÖTERVEYS- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA