Isku- Yhtymä Oy tietosuojaseloste
Henkilötietojen käsittely Isku-Yhtymä Oy:ssä
Rekisterinpitäjä:
Isku-Yhtymä Oy (jäljempänä ”Isku”)
Y-tunnus 0148884-5
Mukkulankatu 19, PL 240
15210 LAHTI
Isku konsernin yhteystiedot rekisteriasioissa:
Isku-Yhtymä Oy
Mukkulankatu 19, PL 240
15210 LAHTI
rekisterit@isku.fi
Mitä henkilötiedot ovat?
Henkilötiedoilla tarkoittaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan ihmiseen liittyviä tietoja. Esimerkiksi nimesi ja osoitteesi ovat sinuun liittyviä henkilötietoja, samoin kun sinuun liitettävissä olevat tiedot ostoksistasi.
Tunnistettavissa olevana pidetään ihmistä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnisteen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen tekijän perustella.
Mitä tietoa keräämme?  
Iskuun kuuluvat Isku Koti ja Isku Interior, jotka tarjoavat asiakkailleen julkitilakalusteita ja korkealaatuisia huonekaluja ja niihin liittyviä palveluita. Isku käsittelee henkilötietoja, jotta toimintaa ja asiakaskokemusta voidaan kehittää, tuotteiden ja palveluiden myyntiä, sekä kalusteiden tilauksia voidaan käsitellä ja toimittaa niihin liittyvä tietoa ja palveluja asiakkaille niin myymälässä kuin digitaalisesti.
Keräämme henkilötietoja suoraan sinulta, kun ostat tuotteitamme ja palveluitamme jonkin myyntikanavamme kautta. Esimerkiksi ostotapahtuman aikana keräämme asiakkaan nimi- ja osoitetietoja, jotta voimme toimittaa ostokset oikeaan osoitteeseen.
Asiakkaan perustietoja:
– Asiakasnumero
– Asiakkuuden alkamispäivä
– Etu- ja sukunimi
– Osoitetiedot ja tarvittavat yhteystiedot kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite
– Henkilötunnus, Isku rahoitusta haettaessa
– Arvo tai ammatti, kiinnostus-, harraste- ja muut vastaavat tiedot
– Markkinoinnin lupa- ja kieltotiedot
– Yrityksen- tai yhteisön nimi ml. yhteyshenkilö, tarvittavat tunniste- ja osoitetiedot
– Iskun asiakasvastaavan nimi ko. yritykselle
Asiakkuus-, palvelu- ja viestintätietoja:
Keräämme asiakkuuteen liittyviä tarpeellisia tietoja, kuten asiointi-, tilaus-, tuote-, osto-, hinta-, etu-, tarjous-, toimitus-, laskutus-, perintä-, tyytyväisyys-, reklamaatio tietoja.
Keräämme myös eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän, markkinoinnin ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitietoja mm. puhelu- ja chat taltioita ja käyttäjätunnuksia.
Voimme kerätä henkilötietoja evästeiden avulla Iskun digitaalisissa palveluissa. Käytämme evästeitä digitaalisten palveluidemme toiminnallisuuksien varmistamiseksi sekä analysointi-, personointi, – ja markkinointitarkoituksiin.  Evästeiden käytöstä verkkosivuilla voi lukea lisää [täältä.](/fi/palvelun-sopimus-ja-kayttoehdot)
Huomaathan, että Isku.fi ja Isku.com sivustoilla voi olla linkkejä muiden yhtiöiden sivuille tai palveluihin, joilla on Iskusta erilliset, omat tietosuojakäytäntönsä. Tällaisissa tilanteissa suosittelemme tutustumaan kyseessä olevien kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin.
Henkilötietoja voidaan käsitellä ja jakaa Isku-konserniin kuuluvissa yksiköissä sekä konsernin muissa suomalaisissa yhtiöissä, konsernin sisäisiä prosesseja varten.
Mihin ja miten käytämme tietoja?
Isku käyttää henkilötietoja voidaksemme tarjota sinulle kiinnostavia palveluita ja tuotteita. Meidän on voitava olla yhteydessä sinuun yhteystietojen avulla, mikäli tuotteidemme ostamiseen ja toimittamiseen tarvitaan tarkennuksia. Voimme tallentaa yhteystietosi, tilaustietosi ja tietoja asiakkuutesi liittyvistä palvelutapahtumista voidaksemme tarjota juuri sinulle sopivaa palvelua.
Isku pyrkii kehittämään ja ylläpitämään toimintaansa liittyviä henkilötietoja huolellisesti. Henkilötietoja käsitellään mm. tilastollisin ja muin menetelmin. Näin pyritään kohdentamaan sisältöjä ja toimintaa asiakkaille mahdollisimman kiinnostavaksi ja parempaa asiakaskokemusta tuottavaksi. Tähän liittyviä käsittelytarkoituksia ovat liiketoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja seuranta sekä eri kanavissa tapahtuva asiakkuuden ja asioinnin hoitaminen, jatkuva analysointi mukaan lukien kohdennetut palvelu-, viestintä-, markkinointi-, asiakastyytyväiskysely- ja muut vastaavat toimenpiteet. Kun ilmoittaudut tapahtumiimme, käsittelemme osallistujalistoja, jotta saisit parasta palvelua. Tämä pätee myös markkinointitarkoitusiin järjestettyihin kilpailuihin ja arvontoihin.
Oikeutetun edun perusteella, käytämme antamiasi yhteystietoja asiakasviestintään, mm. kehittääksemme tuotteita ja palveluitamme, keräämme asiakaspalautteita asiakastyytyväisyyskyselyissä. Voimme käyttää henkilö-, yhteys- ja ostotietoja osana palveluamme myös tarjotaksemme sinulle parempaa asiakaspalvelua. Voimme myös lähettää sinulle ostoosi liittyen sähköpostia, jossa kerromme muista sinua mahdollisesti kiinnostavista palveluista ja tuotteistamme.
Kutsumme myös asiakkaitamme osallistumaan asiakasyhteisöihimme. Voimme myös ottaa yhteyttä valikoituun tai rajoitettuun asiakasryhmään testataksemme uusia tuotteita ja palveluita.
Isku käsittelee tietoja ostotapahtumasi vaiheista käsitellessään asiakaspalautteita ja korvausvaatimuksia. Näin haluamme varmistaa, että voimme käsitellä kaikki tapaukset asianmukaisesti, ja että ymmärrämme, mitä on tapahtunut. Tietojasi käytetään myös hyvitysten ja korvausvaatimusten joutuisaan käsittelyyn.
Haluamme jatkuvasti parantaa asiakaskokemustasi, sekä tehdä palveluistamme ajankohtaisempia ja kiinnostavampia. Siksi voimme tarjota personoituja palveluita segmentoimalla asiakkaita. Näin voimme palvella digitalisissa kanavissamme esimerkiksi lisäpalveluita ja tuotteita, jotka voivat kiinnostaa sinua.
Käsittelemme liiketoiminnan edellyttämällä tavalla alihankkijoidemme, kumppaniemme ja toimittajiemme yhteyshenkilöiden tietoja, kuten yhteystietoja ja muut tarpeelliset tiedot liikesuhteiden hoitamiseksi.
Miten säilytämme ja suojaamme tietoja?
Tiedot ovat suojattuja kulunvalvonnalla, ohjelmistollisesti, palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Ainoastaan määrätyillä Iskun ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakkuuden hallintajärjestelmää. Järjestelmässä on eri käyttäjätasoja, jolloin käyttäjä saa ylläpito- tai selausoikeuden ainoastaan käytön kannalta tarpeellisiin tietoihin. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisäänkirjautumisen yhteydessä. Käyttöoikeudet tietojen käsittelyyn myönnetään rajoitetusti ja valvotusti työtehtävien perusteella. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Kenelle siirrämme henkilötietoja?
Tietoja voidaan siirtää tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.
Isku käyttää henkilötietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa Iskun lukuun toimivia alihankkijoita, esimerkiksi kuljetettaessa ja asennettaessa Iskun kalusteita asiakkaille tai rahoituslaitoksille laskutuksen toteuttamiseksi. Yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden kanssa Iskulla on voimassa oleva sopimus tietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Yhteistyökumppanit eivät siirrä henkilötietoja kolmansille osapuolille.
Tietoja voidaan vain asiakkaan suostumuksella siirtää Iskun -yhteistyökumppaneille tai alihankkijoille henkilötietolain puitteissa suoramarkkinointitarkoitusta varten.
Tietoja voidaan siirtää asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos Iskun palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään tietojen siirtoa koskevien tietosuojakäytänteiden täyttämistä. Turvaamme henkilötietojen siirrot Euroopan talousalueen ulkopuolelle Euroopan komission mallisopimuslausekkeiden mukaisesti tai muilla asianmukaisilla suojatoimilla, kuten Privacy Shield -järjestelyllä.
Jos henkilötietosi vaarantava tietoturvaloukkaus kuitenkin pääsisi tapahtumaan, ilmoitamme siitä sinulle tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti viipymättä.
Kuinka kauan tietoja säilytetään?
Tuotteidemme pitkistä takuuajoista johtuen asiakastietoja voidaan säilyttää maksimissaan viisi vuotta. Myös kirjanpidosta säädetyt lait velvoittavat meidät pitämään kirjaa liiketoiminnastamme ja säilyttämään kirjanpitomateriaalia laissa määritellyn ajan. Emme säilytä tietoja, joita emme enää tarvitse.
Millaisia toimenpidepyyntöjä voi tehdä?
Voit käyttää rekisteröidyn oikeuksia ottamalla meihin yhteyttä osoitteeseen rekisterit@isku.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Isku-Yhtymä Oy, tietosuojavastaava, PL 240, 15210 LAHTI.
Pyyntö tehdään henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä. Vastaamme pyyntöösi kuukauden kuluessa pyynnön saamisesta. Huomaathan, että saatamme pyytää sinulta lisätietoja henkilöllisyytesi todentamiseksi ja lisäselvitysten saamiseksi, jolloin kuukauden määräaika keskeytyy.
Saat meiltä vahvistuksen toimista, joihin olemme ryhtyneet pyyntösi johdosta (esim. vahvistus tietojen poistamisesta). Mikäli emme voi toteuttaa pyyntöäsi, kerromme sinulle siihen selkeän syyn. Pyynnön johdosta luovutettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön ilmoittamaan osoitteeseen.
Tietojen tarkastaminen
Kerran vuodessa sinulla on oikeus maksutta tarkastaa, mitä tietoja sinusta on Iskun rekisteriin tallennettu. Sinulla on oikeus pyytää kopio henkilötiedoistasi osoitteesta rekisterit@isku.fi. Toimitamme tiedot sinulle, paitsi jos meillä on laillinen syy olla jakamatta tietoja kanssasi tai mikä tietojen antaminen loukkaisi vakavasti sinun tai muiden oikeuksia.
Tietojen korjaaminen
Sinulla on oikeus oikaista tai päivittää itseäsi koskevat virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot. Oikaisupyynnön voit tehdä osoitteeseen rekisterit@isku.fi.
Tietojen poistaminen
Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme, kuten vaikka silloin kun tietojasi ei tarvita enää, niihin tarkoituksiin joihin niitä on kerätty. Tai jos tietojen käsittely on perustunut yksinomaan suostumukseesi tai olet peruuttanut suostumuksesi. Poistamme henkilötietosi viipymättä, ellei meillä ole laillista perustetta jatkaa tietojesi käsittelyä tietosuojalainsäädännön nojalla.
Tietojen siirtäminen
Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä sähköisessä tiedostomuodossa ja siirtää tiedot itsenäisesti kolmannelle osapuolelle.
Tietojen käsittelyn vastustaminen
Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella eli osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihin vedoten.  poistamista tai käsittelyn rajoittamista, jos pyyntösi odottaa ratkaisua.
Sinulla on oikeus, milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin, tai tietojesi käyttö profilointiin. Voit lopettaa markkinointiviestien tilaamisen ”peruuta uutiskirje” -linkistä.
Käsittelyn rajoittaminen
Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, Isku ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.
Jos koet, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi oikein, voit ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen ja tehdä valituksen.
Mihin voi olla yhteydessä tietosuojaselosteasioissa? 
Isku-Yhtymä Oy, tietosuojavastaava
Mukkulankatu 19, PL 240
15210 LAHTI
rekisterit@isku.fi