Kannamme vastuun työntekijöidemme hyvinvoinnista

Innostuneet ja motivoituneet työntekijät ovat menestyksemme perusta. Keskimäärin iskulainen viihtyy talossa 25 vuotta. Isku-konsernissa on ensisijaisena vaihtoehtona työllistyä toistaiseksi voimassa oleviin kokoaikaisiin työsuhteisiin. Käytämme määräaikaista työsuhdemuotoa vain projektiluontoisessa työssä tai sijaisuuksissa.

ISKUsta ja ISKUlaisista:

• ISKU työllistää 608 (2020) henkilöä erilaisissa työtehtävissä mm. tuotannossa, myynnissä, markkinoinnissa, tuotekehityksessä, hankinnassa ja monissa muissa orgaisaation osissa. Kumppaniverkostomme kautta työllistämme lisäksi yli 1000 henkilöä kotimaassa.

• 98 % iskulaisista on vakituinen työsuhde.

• ISKUn turvallisuusjohtamisen lähtökohtana on jatkuva työterveyden ja työturvallisuuden kehittäminen ja parantaminen tukien tulos- sekä kehittämistavoitteita. Yhtiössä on työsuojelutoiminto, joka koordinoi koko työturvallisuuden johtamista. Työturvallisuusorganisaatio tekee työpaikkakäyntejä ja auditointeja kattaen koko Suomen toiminnot.

• ISKUlla on sertifioitu ISO 45001 -standardiin perustuva työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä. Konsernin sairauspoissaoloprosentti vuonna 2019 oli 3,0 %.

• Olemme investoineet ergonomisiin työolosuhteisiin sekä työturvallisuus on saatettu myös uudelle tasolle. Puhdas ja liuotinvapaa tuotanto on myös työntekijöidemme hyväksi.

47 vuotta ISKUssa

Seppo Päivärinta on työskennellyt ISKUssa 47 vuotta. Seppo saapui ISKUun verhoilijaksi, 2000-luvulla hänestä tuli osaston luottamusmies ja siitä parin vuoden päästä varapääluottamusmies. Seppo toimii edelleen myös verhoilijana kahtena päivänä viikossa ja loppuviikon pääluottamusmiehen tehtävissä.

”Olen aina tykännyt verhoilijan työstä ja käsillä tekemisestä, joten järjestely sopii todella hyvin”, Seppo kertoo kahden työnkuvan yhdistämisestä.

Sertifioitu työturvallisuusjärjestelmä

Olemme noudattaneet toiminnoissamme omaa työterveys ja –turvallisuusmallia jo vuosia. ISKUlla on sertifioitu ISO 45001 -standardin mukainen työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä, joka yhdistää työterveys- ja työturvallisuusasiat osaksi jokapäiväistä toimintaa ja johtamista. Systemaattinen työterveys ja -turvallisuustoiminta on toimintamme perusta.