Isku Active Working

Isku Active Working FSRJ black

Työskentely on sujuvaa mukavassa ja ergonomisessa ympäristössä. Erilaiset työtehtävät ja työskentelytyylit vaativat kuitenkin omanlaisiaan tiloja. Kun toimistollasi on toisiaan täydentävät Focus-, Join-, Share- ja Relax-vyöhykkeet, jokaisen omalle työskentelytyylille löytyy sopiva tila.

Focus – keskity rauhassa

Joskus työ vaatii tiukkaa keskittymistä tiedon tai tekstin tuottamiseen tai tarkkuutta aineiston läpikäymiseen. Valitse silloin Focus-työpiste, jonka puitteet tukevat keskittymistä.

Focus-työpisteen ratkaisut auttavat sinua keskittymään. Avotoimistossa työpöydät ympäröidään seinäkkeillä tai muilla hälyä vaimentavilla elementeillä. Ne tarjoavat myös näkösuojaa, ettei katse harhaudu ympäristön tapahtumien perässä.

Keskittymistä tukevat mainiosti puhelinkopit, joita voi käyttää puhelujen ja Skype-kokousten lisäksi myös keskittymistä vaativiin tehtäviin.

Suosittelemme kokeilemaan myös sohvia, joissa on erityiskorkea selkänoja: ne vaimentavat ääntä ja tuovat näkösuojaa.

Join – spontaaneja ideoita

Join-vyöhykkeellä ei ole hiljaista eikä tylsää – spontaaneihin kohtaamisiin suunnitellut Join-ratkaisut ovat loistavia ideoinnille ja avoimelle ajatusten vaihdolle. Join-vyöhykkeellä on useimmiten erilaisia istuinryhmiä tai muita rentoja paikkoja, jossa on helppo kohdata kollega.

Join-ratkaisuja kannattaa sijoittaa toimistolla erilaisiin auloihin ja kulkureitille, joissa tapaa paljon kollegoja. Jo parin sanan kevyt ajatustenvaihto keskellä päivää vahvistaa vuorovaikutusta työyhteisössä, osallistaa ihmisiä ja tukee innovatiivista ideointia.

Share – työskennellään yhdessä

Kun haluat jalostaa tietoa ja jakaa sitä yhdessä, paras paikka yleensä on neuvotteluhuone tai muu paikka, jossa on rauha tehdä ryhmätyötä. Kun valitset neuvotteluhuoneeseen Share-ratkaisut, saat parhaan tehon irti kaikenlaisista kokouksista.

Hyvin suunniteltu kokoustila tukee tiimityöskentelyä ja tiedon jakamista työkavereiden ja asiakkaiden kanssa. Neuvottelutilat toimivat myös yrityksen käyntikorttina asiakkaille ja muille sidosryhmille ja rakentavat yrityksen brändiä tärkeällä tavalla.

Myös monitila-ajattelussa kokoustilat ovat tarpeellisia tiloja. Parhaimmillaan kokoustiloja voi käyttää tapaamisten ohella muuhunkin käyttöön ja ne säästävät näin arvokkaita neliöitä. ISKUn ratkaisut joustavat tilanteen, tilan ja tarpeen mukaan, minkä lisäksi pystymme oman tuotekehitystiimin ja modernin tuotantolaitoksen avulla modifioimaan ja räätälöimään kalusteita erikoisempiinkin tarpeisiin.

Relax – hetken tauko

Virkisty ja lataudu seuraavaan työtehtävään.

Relax-ratkaisuilla tarjotaan työntekijöille tiloja virkistäytymiseen ja latautumiseen. Erilaiset taukotilat tukevat työhyvinvointia ja työssäjaksamista ja tarjoavat ajatuksille aikaa rauhoittua. Relax-ratkaisuissa oleellista on myös tarjota toimivat tilat ruokailuun ja kahvitaukoihin.

Palautuminen työpäivän aikana vaikuttaa työn tehokkuuteen erittäin positiivisesti, kuin myös työkavereiden tapaaminen esimerkiksi kahvitauon aikana.

Parhaat työympäristöt tukevat työntekijän fyysistä hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäymistä.