1. Yleistä

Tämä takuu koskee Isku-konsernin Lahden tehtaalla valmistamia tuotteita sekä Iskun myymälässä ja verkkokaupassa myytäviä muiden valmistajien tuotteita. Takuu koskee vain tuotevalikoiman vakiotuotteita ja -materiaaleja. Erikoistilauksille, kuten asiakaskohtaisesti räätälöidyille tuotteille, joiden räätälöity ominaisuus ei sisälly Iskun tai muun valmistajan vakiovalikoimaan, takuuta ei myönnetä tai siitä sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.

Takuun perusteella Isku tai muu valmistaja vastaa valmistus- ja materiaalivirheistä, jotka ovat ilmenneet takuuaikana, jos niistä on ilmoitettu viimeistään kahdeksan (8) päivän kuluessa siitä hetkestä, kun virhe havaittiin (tai virhe olisi pitänyt havaita). Asiakas on velvollinen tarkastamaan tuotteen heti sen vastaanottamisen jälkeen, jotta takuun piiristä voidaan erottaa mahdolliset kuljetusvauriot. Tuotetta tulee käyttää vain siinä ympäristössä ja sillä tavalla, kuin mihin se on suunniteltu.

Takuu annetaan ja takuuaika alkaa kulua, kun alkuperäinen tuote on ostettu Iskun myymälästä/verkkokaupasta tai Iskun valtuuttamalta jälleenmyyjältä ja asiakas on vastaanottanut kyseisen tuotteen. Tuotteen korjaaminen tai uuden tuotteen toimittaminen ei pidennä tai uusi takuuaikaa. Takuu edellyttää aina, että tuotetta on käytetty asianmukaisesti siten kuin, mihin sellainen tuote on tarkoitettu, ja että Puusepänteollisuus ry:n laatimia huonekalujen hoito-ohjeita on noudatettu. Pääset hoito-ohjeisiin tästä.

Isku noudattaa huonekaluteollisuudessa yleisesti käytettyjä tiukkoja laatustandardeja. Tuotteessa ei ole valmistus- tai materiaalivirhettä, mikäli tuote on ollut Iskun noudattamien huonekaluja tai kiintokalusteita koskevien standardien mukainen. Tämä takuu ei rajoita kuluttajan paikallisen lainsäädännön mukaisia oikeuksia.

2. Takuuajat valmistajien ilmoitusten mukaan

Tuote saattaa koostua osista, joiden kunkin takuuaika määräytyy erikseen. Takuuaika on näiden yleisten takuuehtojen mukainen, mikäli asiakkaalle ei toisin ilmoiteta. Eri tuotevalikoimiin voi tutustua lähemmin kulloinkin voimassa olevista tuotekuvastoista tai verkkosivuilla.

KOTIKALUSTEET

ISKU TUOTEVALIKOIMA

Tuolit ja työtuolit 2 vuotta
-kaasujousien ja mekanismien takuu on 1 vuosi
Sohvat, rahit, lepotuolit ja sängyt 2 vuotta
-kaasujousien ja mekanismien takuu on 1 vuosi
-runkojen takuu on elinikäinen (1.9.2023 jälkeen hankitut sohvat), ei koske jousikiinnitystä
Unigold-patjat
-jousien katkeamiselle ja irtoamiselle takuu on 10 vuotta
Hyllystöt, kaapistot, laatikostot ja senkit 2 vuotta
-pintakäsittelyn takuu on 1 vuosi
Pöydät 2 vuotta
-kaasujousien, mekanismien ja elektroniikan takuu on 1 vuosi
-pintakäsittelyn takuu on 1 vuosi

POHJANMAAN KALUSTE TUOTEVALIKOIMA

Yleinen takuu on 2 vuotta.
-sohvien ja nojatuolien puisille rungoille on 20 vuoden runkotakuu
Mekanismit ja moottorit
-valmistajien myöntämä 2 vuoden takuu, poikkeus: tuotteisiin saatavat akut 6kk
Superior-istuimien takuu on 10 vuotta

DUTTI-MALLISTO

Dutti-sohvien runko ja verhoilu: 2 vuotta

HT-COLLECTION TUOTEVALIKOIMA

10 vuoden runkotakuu

CONFORM

5 vuotta

JULKISKALUSTEET (Työympäristöt)

Isku tuotevalikoima

Takuuaika on 5 vuotta toimituspäivästä ISKUn valmistamille malliston vakiotuotteille. Muiden kuin vakiotuotteiden osalta takuuaika on 2 vuotta. Takuu on voimassa normaaleissa käyttöolosuhteissa ja se kattaa tuotteissa olevat materiaali- ja valmistusvirheet. Valvomopöytien ja -tuolien sekä muiden jatkuvassa käytössä (24 h / 7 vrk) olevien tuotteiden ja kuluvien osien, kuten kaasujousien ja pyörien, sekä elektroniikan takuu on 2 vuotta. ISKUn malliston ulkopuolisille verhoilumateriaaleille tai pintakäsittelyille ei myönnetä takuuta.

Salli Systems / Easydoing Oy

Salli-satulatuolit 10 vuotta. Katso tarkempi takuukuvaus valmistajan sivulta.

3. Takuun rajoitukset

Takuu ei kata:

– tuotteen normaalia kulumista, venymistä, painumista, värimuutoksia tai kolhiintumista
– asiakkaan itse suorittamasta tuotteen kuljetuksesta, asennuksesta tai varastoinnista aiheutuneita virheitä
– sopimattomasta käytöstä, huonosta kunnossapidosta, kosteudesta tai epänormaalista lämpötilasta aiheutuneita virheitä tai vaurioita
– virheitä jotka aiheutuvat tuotteen hoito-, kasaus- tai käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä
– mitään virheitä, jotka ovat aiheutuneet terävistä esineistä, väännön seurauksena, putouksen seurauksena, poikkeavan iskun seurauksena
– muita virheitä, vahinkoja tai vaikutuksia, jotka ovat seurausta jostakin tapahtumasta tai toimesta, joka on Iskun vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella tai jota Isku muuten ei pysty kohtuudella hallitsemaan.

Takuu ei ole täytäntöön pantavissa jos:

– tuotetta on käytetty epäasianmukaisesti tai tuotteessa on jälkiä, joiden perusteella voidaan olettaa tuotetta käytetyn epäasianmukaisesti
– tuotetta on muokattu tai korjattu jonkun muun henkilön tai oikeushenkilön kuin Iskun toimesta
– tuotteen tarkastusmerkintä on poistettu tai irrotettu, pyyhitty pois, muokattu tai tehty mahdottomaksi lukea.

Takuu ei ole myöskään täytäntöön pantavissa, mikäli tuote on liitetty osaksi jonkin muun valmistamaa tuotetta tai sellaista tuotetta, jonka takuuaika on lyhyempi kuin liitettävän tuotteen.

Takuu ei kata tuotteen virheestä johtuvia välillisiä vahinkoja tai sellaisia vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet tuotteen käytöstä. Isku vastaa vain tuotteen korjaamisesta/korvaamisesta. Isku ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat takuutoimituksen viivästyksestä.

4. Takuun täytäntöönpano

Takuukorvausvaatimuksen yhteydessä on esittävä tuote tai kuva virheestä ja ostotodistus lähimpään Iskun myymälään tai valtuutetulle Iskun jälleenmyyjälle. Mikäli tuote on ostettu Iskun verkkokaupasta, on asiakkaan oltava yhteydessä verkkokaupan asiakaspalveluun ja toimittava tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Isku tai muu valmistaja arvioi, onko tuotteessa virhe, ja harkintansa mukaan joko korjaa tuotteen tai korvaa tuotteen uudella vastaavalla tuotteella. Mikäli Isku tai muu valmistaja katsoo korjauksen/uuden tuotteen toimittamisen Iskulle kohtuuttomaksi esimerkiksi aiheutuvien kustannusten vuoksi, asiakkaalla on oikeus hinnanalennukseen kyseisen virheen arvoa vastaavalla määrällä. Isku tai muu valmistaja arvioi virheen arvon tapauskohtaisesti suhteessa tuotteesta maksettuun hintaan. Isku sitoutuu siihen, että kaikki tuotteen korjaukset tai uudella korvaamiset tapahtuvat kohtuullisessa ajassa.