Vastuullinen toiminta ei vaadi ympäristölupaa

ISKUn ympäristövastuun perustana ovat asiakkaiden ja sidosryhmien odotuksiin vastaaminen sekä ympäristö-määräyksien ja -lainsäädännön antamien vaatimuksien selkeä ylittäminen. Sitoudumme vähentämään tuotteidemme ja palvelujemme ympäristövaikutuksia.

Meillä ympäristöasioiden huomioiminen on osa jokaisen työntekijän rutiineja. Ympäristöviestinnällä haluamme ohjata asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden valintoja ympäristömyötäisempään suuntaan. Työntekijät tuntevat työnsä ympäristövaikutukset ja pyrkivät työssään taloudellisesti kestävällä tavalla ympäristöä ja resursseja säästävään toimintaan. Toimintamme on niin ympäristöystävällistä, että tuotantomme toimii ilman ympäristölupaa.

Tiedämme, mistä kaikki käyttämämme puu tulee

ISKUlla on koko tuotannon vakiomalliston kattava sertifioitu puun alkuperän hallintajärjestelmä PEFC (chain of custody). Sertifioidulla puun alkuperän seurantajärjestelmällä varmistamme, että tuotteissa käytetty puu tulee kestävän kehityksen periaatteiden mukaan hoidetuista metsistä. Vuonna 2020 kaikesta tuotteissa käytetystä puusta 91 % oli PEFC sertifioitua ja loput oli FSC Mix sertifioitua tai ISKUn auditoinnein ja sopimuksin varmistamaa. ISKU on keskittänyt puun hankinnan mahdollisimman pitkälle Suomeen. Kaikki tuotteissa käytetty kalustelevy ja koivuvaneri ostetaan kotimaisilta toimijoilta ja lähes 90 % kaikesta puumateriaalista ostetaan Suomesta.

Suuria panostuksia ympäristön hyväksi

Energiatehokkuus

ISKUssa parannetaan systemaattisesti tuotannon ja myymäläverkoston energiatehokkuutta. Tuotannossa energiatehokkuutta on parannettu mm. rakennusautomaatiojärjestelmien saneerauksella, iv-koneiden modernisoinnilla ja purunpoiston sekä valaistuksen uusinnalla. ISKUn tuotannossa on vaihdettu esimerkiksi 3 000 lamppua LED-lampuksi.

ISKUn pääkonttorin energiatalous perustuu tehokkaaseen maalämpöpumppujärjestelmään, joka huolehtii sekä kiinteistön lämmityksestä että jäähdytyksestä. Kiinteistön katolle on asennettu aurinkosähköjärjestelmä, jonka tuottamaa sähköä käytetään mm. kiinteistön jäähdytykseen ja sähköautojen lataukseen.

Tarkasti valitut materiaalit

ISKU on asettanut toimittajilleen tiukat materiaalien ympäristövaatimukset. Työskentelemme jatkuvasti kaikkien tuotteissa käytettävien materiaalien ympäristömyötäisyyden ja terveellisyyden varmistamiseksi. Tavoitteenamme on parantaa tuotteissa käytettyjen raaka-aineiden ympäristömyötäisyyttä, vähentää sisäilmapäästöjä ja varmistaa tuotteiden kierrätettävyys tuotteen elinkaaren lopussa. Valitsemme mahdollisuuksien mukaan kaikkien tuotteiden valmistukseen M1-sertifioituja materiaaleja. M1-sertifiointi kertoo materiaalin alhaisesta sisäilmaemissiotasosta (mm. formaldehydi, VOC, ammoniakki, hajut).

Jätehuollon kehittäminen

Myymäläkentän jätemäärä vuonna 2020 oli 248 tonnia. Jätemäärä väheni 45% vuoden 2019 tasosta. Eniten syntyy pahvia sekä energiajätettä. Vuonna 2021 on tavoitteena edelleen parantaa myymäläkentän jätteiden kierrätysastetta ja vähentää jätemäärää. Kierrätysasteen nostoa ja jätemäärän vähentämistä parannetaan esimerkiksi säännöllisellä koulutuksella.

ISKUn Lahden tehtaiden tavallisten jätteiden kokonaismäärä oli vuonna 2020 n. 1800 tonnia. Suurin osa jätteestä on energiapolttoon menevää puuylijäämää. ISKU on panostanut tuotannossa pitkäjänteisesti jätehuollon kehittämiseen. Esimerkiksi kaikki ISKUn tuotannon jäteastiat on RFID-koodein merkitty, joten jäteraportointi pysyy ajantasaisena ja luottavana. Voimme seurata lajittelua ja jätemääriä jätepistekohtaisesti.

Alhaiset VOC-päästöt ja sisäilmaemissiot

ISKUn tehtaiden liuotin- eli VOC-päästöt olivat vuonna 2020 vain n. 2,9 tonnia. VOC-päästöt laskivat edelleen vuoden 2019 tasosta (5,1 t). Päästöjä syntyy lähinnä erilaisista linjojen ja tuotantolaitteiden puhdistusaineista; ei tuotteisiin päätyvistä materiaaleista. Tuotteiden valmistuksessa käytetään vesiohenteisia lakkoja, petsejä ja maaleja. Myös kaikki verhoiluliimat ovat liuotinvapaita. Tuotteiden loppukäyttäjillä tuotannon alhaiset VOC-emissiot näkyvät minimoituina tuotteiden sisäilmapäästöinä. Tuotannon alhaisista ympäristövaikutuksista johtuen ISKUn tuotannolle ei vaadita ympäristölupaa sitten vuoden 2015. ISKUn tuotanto ei ole myöskään ympäristönsuojelulain mukaista rekisteröitävää toimintaa.

Avainlippu kertoo kotimaisesta työstä ja Design from Finland kotimaisesta suunnittelusta

ISKU on keskittänyt kaiken tuotannon Lahteen. Kotimaiset tuotteemme on varustettu Avainlippu-merkillä. Myös valtaosa tuotteistamme on omien suunnittelijoidemme tai suunnittelijasidosryhämämme suunnitelemia.