Työ- ja oppimisympäristökehittäminen

Hoidamme yhteistyössä kanssasi koko paketin: työ- ja oppimisympäristön tarvekartoituksen, suunnittelun, hallinnan ja kehittämisen. Tavoitteena on tuottava ja inspiroiva työ- tai oppimisympäristö, jossa käyttäjäkokemus on etusijalla.

Parhaan lopputulokseen saavuttamiseksi suunnittelu ja kartoitustyö tehdään hyvissä ajoin yhteistyössä henkilöstösi kanssa. Näin muutokseen sopeutuminen alkaa jo suunnitteluvaiheessa. Suunnittelun työvälineinä käytämme mm. haastatteluja ja kyselyjä sekä työpajoja.

Työympäristökehittäminen

Asiantuntijapalvelumme keskiössä ovat asiakkaan toimintaan, työtapoihin ja työtiloihin liittyvät tarpeet. Yhteissuunnittelun menetelmillä keräämme tietoa muutostarpeista ja tavoitteista, jotta voidaan määrittää asiakkaan tarpeita parhaiten tukevat ratkaisut. Yhteissuunnittelumetodilla saavutetaan arvokas pohja varsinaiselle suunnittelu- ja toteutustyölle.

Oppimisympäristökehittäminen

Oppimisympäristökehittämisessä on keskiössä opetussuunnitelman asettamat pedagogiset tavoitteet sekä kunkin kunnan ja oppilaitoksen omat painotukset opetukselle ja oppimiselle. Yhteissuunnittelun menetelmillä määritetään onnistunut oppimisympäristö, joka tukee kaikkia käyttäjäryhmiä parhaaseen mahdolliseen perustehtävänsä toteutukseen. Näin syntyy arvokas pohjatieto suunnittelu- ja toteutustyölle.

Parhaat tilat suunnitellaan käyttäjiä varten. Siksi olemme valinneet oppimisen tilojen suunnittelun kantavaksi periaatteeksi käyttäjälähtöisen suunnittelun.

ISKUn oppimisympäristöratkaisuilla rakentuu viihtyisä ja oppimista tukeva kokonaisuus, jossa 1) keskitytään oppimiseen, ei opettamiseen 2) oppiminen on ilo 3) yhdessä tekemisen kulttuuri vahvistuu 4) oppijoita kannustetaan vastuunottoon ja itseohjautuvuuteen 5) myös yksilölliset opinpolut ovat mahdollisia

Kun käyttäjälähtöisyys on opetuksen lähtökohta, myös tilat kannattaa suunnitella sen mukaiseksi. Käyttäjälähtöinen ympäristö on tarkoituksenmukainen, turvallinen ja inspiroiva.

Kyselyt muutoksen tueksi

Osallistavilla metodeilla saavutetaan arvokas pohja varsinaiselle suunnittelu- ja toteutustyölle. Tavoitteena on tuottava ja inspiroiva työympäristö, jossa käyttäjäkokemus on etusijalla. Apunasi on esimerkiksi hybridityöselvitys, tarvekartoituskysely sekä seurantakysely!

Lue lisää