Muunneltava luokkatila on täynnä mahdollisuuksia

Nykyinen oppilaan aktiivista toimijuutta edistävä oppimiskäsitys asettaa monia eri vaatimuksia oppimisympäristölle. Toimintaympäristön tulee mahdollistaa yhteistyö ja oppilaiden aktiivinen osallistuminen, mutta myös tarjota tiloja ja mahdollisuuksia yksin työskentelyyn sekä rauhoittumiseen.

Tilassa pitää viihtyä ja samalla oppia sekä harjoitella nykymaailmassa vaadittavia yhteistyötaitoja ja vastuullisuutta. Tilan tulee palvella kaikkia erilaisia oppijoita ja ottaa oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioon. Yksi tykkää ehdottomasti työskennellä pöydän ääressä tuolilla istuen ja toiset oppivat parhaiten yhdessä tekemällä. Oppilas oppii asettamaan itselleen tavoitteita sekä ratkaisemaan ongelmia itsenäisesti tai yhdessä parin tai ryhmän kanssa, sekä reflektoimaan oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan.

Muunneltavuus edistää oppimista

Ympäröivällä tilalla on suuri merkitys oppilaiden oppimiselle. Tilaratkaisujen muunneltavuus, erilaiset työpisteet sekä istuimet mahdollistavat erilaisten työtapojen hyödyntämisen monipuolisesti. Muunneltavuus antaa uusia käytänteitä, mahdollisuuksia ja vapautta luokkahuoneeseen. Luokkatila ja tunnelma on helppo muuttaa toiseksi nopeastikin. Opettajan rooli muuttuu tiedon jakajasta oppimisprosessin ohjaajaksi ja auttajaksi.

Muunneltavat tilat mahdollistavat monipuoliset opiskelu- ja opetusmenetelmät ja joustavan työskentelyn, minkä lisäksi ne lisäävät viihtyisyyttä. Tilan muunneltavuudella ja monipuolisuudella on vahva yhteys myös oppilaiden opiskelumotivaatioon. Kun oppilas voi itse vaikuttaa siihen, missä työskentelee, motivaation lisäksi oppilaan vastuunotto omasta työskentelystään lisääntyy.

Nykyaikaiset oppimistilat ja teknologia

Liikuteltavat esitysratkaisut ja näytöt sekä älytaulut ovat syrjäyttämässä perinteiset liitu- ja valkotaulut. Älytaulut tuovat opetukseen lähes rajattomat mahdollisuudet. Kosketusnäytölliseltä taululta voi esimerkiksi tallentaa suoraan näkymän nettiin ja jakaa muistiinpanot oppilaille. Kaikki sille kirjoitettu tallentuu ja sillä voi näyttää videoita. Teknologian käyttö mahdollistaa opetuksen joustavuuden ja liikuteltavuuden. Oppilaat itse ovat enemmän konkreettisesti yhdessä tekemässä ja oppimassa tunneilla.

ISKUn monipuoliset ratkaisut

Opetustilan kalusteet saadaan ratkaisuillamme sujuvasti muutettua yksilötyöskentelystä erilaisiin ryhmiin. Kalusteet ovat helposti opiskelijoiden siirreltävissä ja ne voidaan pinota tarvittaessa sivuun toiminnallisen oppimisen tieltä. Huomioimme myös äänimaailman esimerkiksi sermien, pehmeiden kalusteiden ja verhojen avulla. Pehmeiden ja kovien kalusteiden erilaiset yhdistelmät tuovat uusia oivalluksia perinteisen luokkaopetuksen uudistamiseen. Ratkaisumme taipuvat yhtä hyvin opettajajohtoiseen opetukseen, vuorovaikutteiseen ryhmä- tai parityöskentelyyn ja yksilöllisiä oppimistuloksia mittaaviin koetilanteisiin. Kun luokkahuoneessa otetaan huomioon vielä kalusteiden säädettävyys korkeussuunnassa ja eri korkuisten kalusteiden yhdistely, perusluokkatiloihin saadaan uusia ulottuvuuksia ja amfiteatterimaista tunnelmaa.

Muunneltavan oppimistilan hyötyjä

• edistää viihtymistä koulussa
• auttaa keskittymään työskentelyyn
• lisää oppilaiden välistä vuorovaikutusta
• parantaa yhteistyötaitoja
• kasvattaa vastuullisuuteen
• parantaa oppimistuloksia
• lisää oppimismotivaatiota