Oppilaiden yksilölliset tarpeet tulee huomioida kalusteratkaisuissa

Lapset ovat koulussa ison osan arkiviikostaan. Siksi ymmärrys lapsen kokonaistilanteesta ja oikeanlaiset tukitoimet auttavat lasta onnistumaan. Oikein kohdistetuilla tukitoimilla on lapsen hyvinvointiin kauaskantoiset vaikutukset.

Nepsylapset ja oppimisympäristöt

Kouluissa opiskelee kasvava määrä lapsia, joilla on jonkinlainen neuropsykiatrinen häiriö. Neuropsykiatriset eli nepsy-häiriöt ovat kehityksellisiä, aivojen toimintaan liittyviä häiriöitä. Nepsy-häiriöihin liittyy usein käytöksen, oppimisen ja motoriikan haasteita ja ne hankaloittavat tarkkaavuuden, tunteiden ja käyttäytymisen säätelyä ja oman toiminnan ohjausta. Yhtenä piirteenä esiintyy myös aistiyliherkkyyttä.

Nepsylapset tulee huomioida myös koulujen oppimisympäristöjä suunniteltaessa. Fyysistä ympäristöä tulee tarkastella sekä koko koulun, että yksittäisten tilojen osalta. Luomalla selkeä ympäristö lapselle, tuemme lapsen toiminnanohjausta ja luomme ennakoitavuutta arjen tilanteisiin.

1. Akustiikka

Kouluissa on paljon yleistä hälyä. Koulun äänimaisemaa kannattaa tarkastella, millaisin toimin äänenvoimakkuutta voidaan pienentää. Ihanteellista olisi saada aikaan sellainen tila, jossa on rauhallinen äänimaailma ilman, että siellä tarvitsee olla hiljaa. Ääniympäristöön voidaan vaikuttaa pintamateriaalien ja kalusteiden valinnalla. Istuinten verhoilulla, tekstiilimatoilla ja akustolevyillä sekä kalusteiden pintamateriaaleilla voidaan parantaa tilan akustisia ominaisuuksia. Myös kalusteiden siirrettäessä syntyvästä melusta päästään eroon oikeilla ratkaisuilla.

2. Visuaaliset ärsykkeet ja värimaailmat

Nepsylasten arjessa visuaalisten ärsykkeiden määrää kannattaa myös rajoittaa. Valaistuksella, värimaailmalla ja tavaroiden sijoittelulla kaapien taakse saadaan ärsykemäärää jo vähennettyä. Ikkunoissa on hyvä olla sälekaihtimet. Luokkiin ja yhteisiin tiloihin on hyvä järjestää sellaisia paikkoja, joihin oppilas pääsee vähentämään visuaalista kuormaa. Rauhoittava kaluste voi antaa näkösuojaa ja tarjota ärsykevapaan hetken. Tämän avulla koulupäivän kokonaiskuormitus ärsykkeiden osalta laskee.

ISKUn kehittämä Nook-oppimispesä tukee tähän tehtävään hyvin. Ääntä vaimentavaan ja suojaisaan tilaan voi piiloutua hetkeksi hälyn keskellä. Kuudesta kevyestä huopaelementistä koottavan pesän voi pystyttää helposti itse ja luoda paikan rauhoittumiseen lähes mihin tilaan tai tilanteeseen tahansa. Sen voi sisustaa haluamallaan tavalla: se voi kätkeä suojaansa esimerkiksi työpöydän ja -tuolin tai pehmoisen säkkituolin. Oppimispesä on ekologinen ja se on valmistettu kierrätysmuovipulloista. Myös siirrettävät sermit ovat oiva apu tilan rajaamisessa ja visuaalisen ärsykkeen vähentämisessä.

Nepsylasten aistikuormaa voidaan vähentää oppimisympäristöissä parhaiten, kun se otetaan huomioon jo rakennusvaiheessa sekä kalustesuunnittelussa.