Aktiivinen oppiminen vaatii työkaluja akustiikan hallintaan

Modernin oppimiskäsityksen mukaan oppilas rakentaa tietoa aktiivisesti omalla toiminnalla erilaisten oppimateriaalien ja -välineiden avulla. Oppilas on aktiivinen toimija, joka oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia yksin ja ryhmässä.

Akustinen suunnittelu tukee oppimista

Oppimista tukeva ympäristö tarjoaa ajattelun tukivälineitä, ohjaa ja suuntaa oppilaan tarkkaavaisuutta, mahdollistaa erilaiset toiminnot ja tukee sosiaalista vuorovaikutusta.

Vuorovaikutuksessa toisten kanssa toimiminen tuottaa enemmän ääntä, kuin perinteinen opettajajohtoinen työskentelytapa. Akustisella suunnittelulla on mahdollista luoda tiloja, jotka ohjaavat hiljaisempaan toimintaan ja vähentävät häiriintymistä melusta. Melulla on todettu olevan negatiivisia vaikutuksia muun muassa oppimistuloksiin, kognitiivisiin prosesseihin, keskittymiseen ja muistiin. Koulun äänimaisemaa suunniteltaessa on hyvä tiedostaa, millaisin toimin äänenvoimakkuutta voidaan pienentää. Erityisesti avoimet työskentelytilat ovat haastavia äänten hallinnassa, vaikka meteliä ei olisi sen enempää kuin normaalit työnteon äänet.

Ihanteellista on luoda tila, jossa on rauhallinen äänimaailma ilman, että siellä tarvitsee olla hiljaa.

Akustiikka alkaa toimivista rakenteista

Akustiikan kannalta tärkein työ tehdään tiloja suunniteltaessa. On tärkeää ottaa huomioon ihmisten kulkureitit, tilojen sijoittelu ja erilaisten toimintojen sijoittaminen eri alueisiin. Talotekniset ratkaisut, kuten ilmastointi, rakennuksen rakenteet, ovet ja ikkunat luovat pohjan toimivalle akustiselle äänimaisemalle.

Äänieristys huoneiden välillä on oltava riittävä, jotta naapuriluokan ja käytävän äänet eivät kuulu. Alakaton ja seinien akustiikkalevyt oikeisiin paikkoihin asennettuna varmistavat opettajan äänen kuulumisen, mutta vaimentavat taustamelua sopivasti. Myös verhot liukuovet ja kokolattiamatot toimivat hyvinä äänenvaimentimina.

Kalusteratkaisut akustiikan parantajina

Otamme huomioon akustiikan kaikissa tilaratkaisuissamme osana oppimisympäristön tuomaa kokonaishyvinvointia. Mitä avoimempi oppimisympäristö on kyseessä, sitä tärkeämpää on tämän osa-alueen huomioiminen kaikissa tilaratkaisuissa. Ääniympäristöön voimme vaikuttaa pintamateriaalien ja kalusteiden valinnalla.

1. Akustolevyt ja akustoivat elementit

Mode Akusto -tuotteilla voidaan muokata ja parantaa tilojen akustisia olosuhteita sekä luoda muuntuvia oppimisen tiloja vaihtuviin yksilöllisiin ja yhteisöllisiin tarpeisiin. Seinäkkeet vaimentavat tehokkaasti ääntä rauhoittaen oppimisympäristöä. Seinäkkeet toimivat myös tilanjakajina, ja pyörillä varustettuina ovat helposti siirrettävissä pisteestä toiseen. Lattiasermit voidaan suunnitella esteettisesti kauniiksi. Puunmallisia sermejä on käytetty ruokaloissa ja käytävillä tuoden viihtyisyyttä akustisten ominaisuuksien lisäksi.

Pöytään helposti kiinnitettävillä etu- ja sivulevyillä saadaan työ- ja oppilaspöydistä suojaisia ja äänimaisemaltaan miellyttäviä työskentelypisteitä. Erilaiset seinälle tai kattoon ripustettavat akustiikkaelementit parantavat myös tilan äänimaailmaa. Niiden avulla voidaan auttaa keskittymistä ja vähentää hälyisyyttä. Ne toimivat myös miellyttävän ääniympäristön luojina ja sisustuselementteinä.

2. Verhoillut kalusteet ja tila tilassa -ratkaisut

Kaikki verhoillut kalusteet parantavat tilan akustiikkaa. Esimerkiksi säilyttimiin on myös saatavilla verhoiltuja taustalevyjä. Erilaiset sermein varustetut sohvat ja kopit ovat kalusteita, joilla on helppoa rakentaa rauhallisia alueita sekä tilansisäisiä tiloja jaettuihin työskentely-ympäristöihin. Ratkaisumme mahdollistavat vetäytymisen ja keskittymisen äänekkäissäkin ympäristöissä, ja ne tarjoavat rauhallisen suojan rentoutumiselle, keskustelemiselle sekä yhdessä työskentelylle.

3. Kalusteiden siirrettävyys

Myös kalusteiden siirrettäessä syntyvästä melusta päästään eroon oikeilla ratkaisuilla. Pulpeteissa ja oppilaspöydissä olemme kiinnittäneet huomioita siihen, että ne ovat nopeasti siirrettävissä, helposti telakoitavissa erikokoisiin ryhmiin ja kannustavat muuttuviin yksilötyön ja yhteistyön tilanteisiin.