Mitä mahdollisuuksia ISKU+ antimikrobiset kosketuspinnat tuovat oppimisympäristöihin?

Kouluympäristöissä käsienpesua on korostettu jo vuosikymmenten ajan osana rutiineja. Käsienpesulla pyritään vähentämään luokkahuoneeseen päätyvää mikrobitaakkaa ja siitä aiheutuvia infektioita. Kouluympäristöissä tehdyissä tutkimuksissa on havaittu käsien mikrobien olevan vahvasti liitoksissa sairastumiseen ja lääkärikäynteihin (Kayla J. Prater, 2015). Käsienpesun tärkeys ja sen merkittävyys osana koulun hygieniaa ei siis ole tuulesta temmattua.

Antimikrobiset kalusteet vähentävät oppijoiden lyhytaikaisia sairauspoissaoloja tutkitusti

Ohjeistuksista huolimatta käsihygienia on kuitenkin oppilaan itsensä varassa ja esimerkiksi sukupuolesta, iästä sekä koulutustasosta riippuen käsienpesu jää väliin noin puolelta vessakäynninkin jälkeen (J Kyle Taylor, 2010). Siivouksella voidaan lisätä tilojen hygieenisyyttä ja paikata käsienpesun puutteita. Siivouksella on olennainen rooli luokkahuoneen mikrobitaakan vähentämisessä, joten sen määrään sekä laatuun kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

ISKU tuo käsihygienian sekä siivouksen rinnalle lisää työkaluja ISKU+ konseptin kautta. Huonekaluissa käytettävät antimikrobiset kosketuspinnat vähentävät mikrobien edellytyksiä selviytyä pinnoilla ja aiheuttaa sairastumisia. ISKU:n vuodesta 2013 jatkunut tutkimus- ja kehitystyö on osoittanut pintojen toimivuuden, mutta myös vaikuttavuuden oppilaiden poissaoloissa. Vuonna 2018 toteutetussa kliinisessä tutkimuksessa nähtiin, että antimikrobisilla kosketuspinnoilla on mahdollisuus jopa puolittaa oppilaiden lyhytaikaiset sairauspoissaolot (Hyvönen, 2018). Huomion arvoista on myös antimikrobisen ominaisuuden jatkuva teho, joka jatkuu vuodesta toiseen ilman erityisiä huoltotoimenpiteitä.

Antimikrobisuus on kalusteissa pysyvä ja testattu ominaisuus

Hygienia on tärkeä arvo kouluympäristössä ja siitä hyötyvät kaikki osapuolet. Oppilaiden terveellä ja turvallisella ympäristöllä taataan puitteet hyviin oppimistuloksiin. Tätä tukee myös opetushenkilökunnan terveys ja läsnäolo, joka on osaltaan sidoksissa myös koulun talouteen. ISKU suosittelee antimikrobisia kalusteita jokaiseen oppimisympäristöön hyvän käsihygienian ja siivouksen tehostajana.

Kuuhankaveden koulu Hankasalmella on kalustettu antimikrobisilla kalusteilla. Lue koulun tarina täältä

Lainatut lähteet

Hyvönen, A. (2018). Living Lab Case Study on Antimicrobial Surfaces. Degree Programme in Laboratory Sciences, Metropolia University of Applied Sciences, 1-44.

J Kyle Taylor, R. B. (2010). Hand Hygiene Knowledge of College Students. Clinical Laboratory Science VOL 23, NO 2, 89-93. Noudettu osoitteesta http://clsjournal.ascls.org/content/ascls/23/2/89.full.pdf

Kayla J. Prater, C. A. (2015). Poor hand hygiene by college students linked to more occurrences of infectious diseases, medical visits, and absence from classes. American Journal of Infection Control: VOLUME 44, ISSUE 1, 66-70.