Aktiiviset oppimistilat tuovat terveyttä ja vireyttä koulupäivään

Fyysisesti passiivinen elämäntyyli on kansanterveydellinen ongelma, joka koskettaa jo lapsia ja nuoria. Koko päivän istumisesta noin 40% tapahtuu koulussa ja istumisaikamme tyypillisesti lisääntyy kouluvuosien aikana. Näistä syistä kouluajalla on mahdollista vaikuttaa lasten fyysiseen aktiivisuuteen.

Aktiiviset oppimistilat

Passiivisuuteen voi vaikuttaa pääasiassa kahdella tavalla: toimintatapoja tai fyysistä ympäristöä muuttamalla. Välitunnit, aktiiviset oppitunnit ja aktiivisuuteen kannustava ilmapiiri ovat esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Aktiivisten kalusteiden avulla aktiiviset toimintatavat on helpompi saavuttaa ja integroida osaksi koulupäivää. Parhaimmillaan aktiiviset kalusteet muistuttavat ja kannustavat aktiivisuuteen, vaikka toimintatavoissa ei tapahtuisikaan muutoksia.

Fyysisellä aktiivisuudella on mahdollista paitsi edistää terveyttä, myös lisätä oppilaiden vireystilaa ja sitä kautta parantaa oppimistuloksia. Kaikista tärkein vaikutus on opettaminen fyysisesti aktiiviseen elämäntyyliin, jota oppilaat voivat jatkaa jatko-opinnoissa ja työelämässä.

Kirjoittaja:
Arto Pesola, LitT, liikuntafysiologi
tutkimuspäällikkö, Active Life Lab,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
yrittäjä, Fibion Oy