Opetusteknologia koulun arjessa

ISKU elää vahvasti mukana koulun arjessa ja olemme aktiivisia toimintaympäristöjen jatkuvassa muutoksessa. Joustavien ja innovatiivisten oppimis- ja työympäristöjen kehittäminen on osa strategiaamme ja meille mieluinen tehtävä. Oppimisen ja opettamisen ympäristöt monipuolistuvat ja uudistuvat, kun erilaisia fyysisiä oppimisympäristöjä hyödynnetään tehokkaasti ja tieto- ja viestintätekniikka integroidaan niihin luovasti oppimisen tueksi.