ISKU mukana uudistamassa Perun koulujen oppimisympäristöjä

Perun valtio haluaa kehittää koulurakennuksia, kouluverkostojaan, oppimisympäristöjään sekä opettajien osaamista. Tavoitteena on parantaa niin oppimistuloksia kuin viihtyisyyttäkin julkisissa kouluissa. Hankkeen myötä syntyy arviolta 75 koulurakennusta Perun eri alueille, pääasiassa Limaan. Luokka-asteet kouluissa ovat esiopetuksesta lukioon.

ISKU on mukana monikansallisessa hankkeessa

Isku on mukana kansainvälisessä hankkeessa useiden muiden toimijoiden kanssa. Suomalaisina kumppaneina toimivat AFRY, Polar Partners, LMA ja ISKU. Polar Partners, LMA ja ISKU ovat kaikki Education Finland -ohjelman jäseniä. Jokainen yritys tuo oman osaamisensa projektiin omasta näkökulmastaan. Yhteiselle Koulu-pohjalle on tuotettu materiaalia ja projektin osalta on järjestetty useita teams-tapaamisia. Olemme esitelleet tuotoksiamme workshopeissa Perun asiakkaille.

ISKU oppimisympäristöasiantuntijana projektissa

ISKU on esitellyt erilaisia kalustevaihtoehtoja koulujen uusiin oppimisympäristöihin. Niissä tuodaan uudenlaista pedagogista lähestymistä opetukseen. Perinteisen opettajajohtoisen opettamisen sijaan olemme tarjonneet muuntojoustavia ratkaisuja luokkahuoneisiin sekä koulun muihin tiloihin. Kalusteratkaisuillamme mahdollistaisimme vuorovaikutuksen lisääntymisen osana oppimisprosessia.

Kulttuuriset ja toimintatapojen erot haasteena

Vaikka Peruun viedäänkin suomalaista osaamista, on koulujen oppimisympäristöjen lopputulos varmasti hyvin erilainen kuin suomalaisissa kouluissa. On tärkeää tehdä suunnitelmat pohjautuen Perun OPSiin, mutta samalla haastaa paikallisia myös muutokseen. Paikalliset ja kulttuuriset eroavaisuudet sekä ympäristön määrittämät tarpeet vaikuttavat paljon. Koulujen suunnitteluun vaikuttaa myös suuresti se, että Perun kouluissa oppilaita opiskelee koulurakennuksessa parhaimmillaan kolmessa vuorossa, jotta kaikki oppilaat pääsivät opin tielle.

Tarjoamiemme kalusteiden on ensisijaisesti palveltava käyttötarkoitustaan. Suomalaisena yrityksenä meillä on hyvät vaikuttamismahdollisuudet, sillä perulaiset ovat hyvin kiinnostuneita suomalaisesta koulujärjestelmästä, pedagogiikasta sekä tilojen suunnittelusta sen tueksi.

Blogin ovat kirjoittaneet:

Kristina Saajanaho, työ- ja oppimisympäristöasiantuntija