Työympäristöissä hyvinvointi ja turvallisuus ovat keskiössä

Olemme toimistolla tottuneet korkeaan tasoon ergonomiassa, ja nyt etätyössä se on saattanut olla pienemmällä huomiolla. Paluu toimistoille herättää kysymyksen toimiston ja kodin työpisteen ergonomiasta sekä myös työympäristön turvallisuudesta.

Selkeydellä ja siisteydellä luodaan turvallisuutta

Paluu toimistolle ohjaa pohtimaan tilojen turvallisuutta ja terveellisyyttä. Monitilatoimistoissa käyttäjät ja työpisteet vaihtuvat ja tällöin ergonomisten ja säädettävien työpistekalusteiden lisäksi hygienian rooli korostuu. Monitilatoimistossa jokainen työntekijä voi valita haluamansa työpisteen. Työpisteen vaihtaminen on myös ergonomista, sillä sanonta ’seuraava asento on paras asento’ on edelleen totta.

Tilasuunnittelu on laaja kokonaisuus, jonka lähtökohtana on aina työympäristön käyttäjät. Tilasuunnittelussa huomioidaan yhteisten tilojen viihtyvyys, kutsuvuus ja selkeys. Työympäristöt muuttuvat ja nyt työympäristöiltä odotetaan toiminnallisuutta, selkeyttä, esteettömyyttä ja turvallisuutta.

Mitoitus ja esteettömyys ovat toimistoissa tärkeitä tekijöitä: toimisto mahdollistaa turvallisen liikkumisen, oikean kokoiset kalusteet sekä riittävät etäisyydet. Tila myös ohjaa käyttäjää liikkumaan ja tilanjakajien avulla lisätään myös turvallisuutta. Etäisyyksien lisääminen työpisteiden välillä on myös tärkeää. Tilasuunnittelijan rooli on saada yrityksen toiminnot integroitua niin, että toimiston sisäinen logistiikka toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Mahdollistetaan sosiaalisuus ja yhteisöllisyys

Sosiaaliset kontaktit edistävät henkistä hyvinvointia. Etätyön ja etäisyysvaatimusten vuoksi työyhteisöä yhdistävät ruoka- ja kahvitunnit ovat vähentyneet tai jääneet kokonaan pois. Näitä epämuodollisia keskusteluja ja henkilökohtaisia kohtaamisia kaivataan takaisin.

Luomalla kalustamiseen väljyyttä ja terveysturvalliset tilaratkaisut päästään asteittain palaamaan merkityksellisiin lähikohtaamisiin.

Huomio yhteiskäytössä oleviin kosketuspintoihin

Kosketuspinnoilla on aina ollut olennainen rooli osana tartuntaketjuja. Äärimmillään ihminen saattaa levittää esimerkiksi norovirusta yhdeltä kosketuspinnalta jopa seitsemälle sitä seuraavalle puhtaalle pinnalle (Pyrek, 2017).

Käsien pesu ja tehokas siivoaminen ovat hyviä keinoja välttää virusten leviäminen, mutta myös toimiston kalusteet voivat tehdä osansa tartuntojen leviämistä vastaan. Tutkimukset näyttävätkin työpöydän olevan jopa 400 kertaa mikrobiologisesti likaisempi kuin wc-istuin (Workplace Insight, 2017).

Näkymätön valinta kalusteissa on näkyvä valinta hyvinvoinnissa

Kaikki ISKUn tuotteet on saatavilla antimikrobisilla materiaaleilla. Vaikka antimikrobisuus ei näy tuotteessa tai rajaa tuotavalikoimaa, se on silti työntekijöiden hyvinvoinnissa erityisen näkyvä valinta.

ISKU+ kalusteissa käytetyt antimikrobiset teknologiat on testattu tehokkuuden, turvallisuuden, kierrätettävyyden sekä kestävyyden näkökulmasta vuodesta 2013 alkaneen kehitystyön aikana. Kalusteet ovat olleet myös keskeinen tekijä tutkimuksessa, jossa luokkahuoneen oppilaiden lyhytaikaisia poissaoloja vähennettiin 52% verrokkiluokkaan nähden (Hyvönen, 2018). Työympäristöissä sovellettuna tarjolla on tuhansien eurojen säästöt työntekijää kohden per vuosi vähentyneinä sairauspoissaoloina.

ISKU:n antimikrobinen työpöytä vähentää mikrobikuormaa 95% (Biocote Ltd., 2018). Toimistoon tarvitsee kalusteet joka tapauksessa, joten miksei niihin valitsisi antimikrobisia materiaaleja?