Asiantuntijamme tukenasi muutoksessa

Työelämä on suuressa murroksessa. Me ISKUlla pohdimme yhdessä asiakkaidemme kanssa, miten ja missä työtä jatkossa tehdään. Kyselyjen avulla tieto tilatarpeesta ja tilankäytöstä täsmentyvät ja tarpeet muutoksille hahmottuvat. Kyselyn tulokset antavat työkaluja muutosjohtamiseen ja asiantuntijamme antavat ehdotukset jatkotoimenpiteille.

Työympäristökehityksen asiantuntijapalvelumme keskiössä ovat asiakkaan toimintaan, työtapoihin ja työtiloihin liittyvät tarpeet.

Palveluihimme kuuluvat:

 • Sähköiset kyselyt, haastattelut ja tilakierrokset
 • Workshopit, toiminnallinen yhteissuunnittelu
 • Kohdevierailut (mahdollisuuksien mukaan)
 • Pilottitilat, käyttökokemusten kerääminen
 • Toimintakulttuurin yhdenmukaistaminen, yhteiset pelisäännöt
 • Seuranta ja jatkokehitys

Yhteissuunnittelun menetelmillä keräämme tietoa muutostarpeista ja tavoitteista, jotta voidaan määrittää asiakkaan tarpeita parhaiten tukevat ratkaisut. Osallistavilla metodeilla saavutetaan arvokas pohja varsinaiselle suunnittelu- ja toteutustyölle. Tavoitteena on tuottava ja inspiroiva työympäristö, jossa käyttäjäkokemus on etusijalla.

 • Ymmärrystä työntekijöiden työpäivien sujuvuudesta
 • Tietoa, missä henkilöstösi tarvitsee tukea
 • Vastauksia hybridityön sovittamiseksi osaksi organisaatiosi arkea
 • Tieto tilatarpeesta ja tilankäytöstä täsmentyy
 • Antaa pohjaa tilasuunnittelulle, laite- ja kalustevalinnoille
 • Sitouttaa henkilöstöä muutokseen
 • Antaa työkaluja muutosjohtamiseen
 • Asiantuntijoiden toimenpide-ehdotukset resurssien kohdentamiseen
 • Tietoa jo tehdyn muutoksen onnistumisesta ja lisämuutostarpeista
 • Tietoa työvälineiden toimivuudesta ja teknologioiden käytöstä
 • Tietoa tila- ja kalusteratkaisuiden toimivuudesta
 • Asiantuntijoiden yhteenveto ohjaa jatkotoimenpiteiden toteuttamista