Szkoła Zawodowa Careeria

Careeria to wielodyscyplinarny dostawca kształcenia zawodowego i szkolenia przygotowujący przyszłych wykwalifikowanych pracowników do karier, które wymagają umiejętności interkulturowych, biegłości w wielu językach oraz zdolności do pracy w międzynarodowych środowiskach.

Dla Careeria nowe obiekty oznaczały początek nowej ery. Nowa międzynarodowa szkoła zawodowa rozpoczęła swoją działalność w nowych obiektach na początku 2019 roku w Porvoo, Finlandia, gdy dwie istniejące wcześniej szkoły zawodowe połączyły swoje siły. Faza zmian zawsze wiąże się z pewnym wysiłkiem, ale nowe dobrze funkcjonujące obiekty przyniosły silne wsparcie całej społeczności uczniów i personelu w nowej sytuacji.

Personel został zaangażowany w proces projektowy poprzez serię warsztatów. Według doświadczenia, zaangażowanie użytkowników zwiększa satysfakcję i ułatwia wprowadzenie nowych obiektów. W wielodyscyplinarnej instytucji edukacyjnej, jaką jest Careeria, ważne było wybranie mebli, które umożliwiają łatwą i elastyczną zmianę układu, zgodnie z wybranym podejściem pedagogicznym i potrzebami uczniów. Ponadto, wybrane rozwiązania mają na celu zwiększenie komfortu, radości z nauki oraz motywacji do lepszego wykonywania obowiązków w inspirującym środowisku nauki i pracy.

Featured Products