ISKU jest prekursorem w swojej dziedzinie jeśli chodzi o zapewnienie odpowiedzialności swoich operacji. Zainwestowaliśmy w obliczenie śladu węglowego i chcieliśmy zrobić to transparentnie, obliczone przez niezależną stronę. Wybraliśmy Green Carbon jako naszego partnera. Chcemy zaoferować naszym klientom wiarygodne obliczenia śladu węglowego przez niezależne strony oparte na wiarygodnych standardach. Obliczyliśmy ślad węglowy całej naszej działalności oraz obliczenia śladu węglowego dla konkretnych produktów.

Wspieranie odpowiedzialnej zrównoważonego rozwoju

Jednym z celów zrównoważonego rozwoju ISKU było określenie śladu węglowego całej działalności w 2021 roku przez niezależnego eksperta ds. obliczeń zgodnie z wiarygodnym standardem.

Nasze źródła emisji są klasyfikowane na trzy różne zakresy (zakres 1, 2 i 3). Ślad węglowy ISKU w 2021 roku wyniósł 11 471,2 t CO2e.

Read more

Obserwacje dotyczące wyników

Odpowiedzialność środowiskowa ISKU opiera się na spełnianiu oczekiwań klientów i interesariuszy oraz przekraczaniu wymagań dotyczących przepisów i ustawodawstwa dotyczących środowiska.

W ciągu 2022 roku przeanalizujemy pozostałe możliwości redukcji emisji śladu węglowego w poszczególnych kategoriach. Mapa drogowa klimatu pomoże w wytyczeniu ścieżki do osiągnięcia neutralności węglowej i ustaleniu konkretnych celów opartych na nauce.

Read more

Ślad węglowy produktu

Celem ISKU na rok 2021 było przeprowadzenie produktowych obliczeń śladu węglowego, aby pomóc klientom dokonywać najbardziej przyjaznych dla klimatu wyborów. Obliczenia śladu węglowego produktu (PCF) obejmują emisje w całym cyklu życia produktu.

Ślad węglowy mebli ISKU jest najbardziej znacząco wpływany przez używane materiały: ilość i ich współczynnik śladu węglowego.

Read more

Obliczenia produktowego śladu węglowego (PCF)

Obliczenia produktowego śladu węglowego zostały przeprowadzone zgodnie z normą SFS-EN ISO 14067:2018 Gazy cieplarniane – Ślad węglowy produktów – Wymagania i wytyczne dotyczące kwantyfikacji.

Wszystkie produkty uwzględnione w obliczeniach produktowego śladu węglowego zostały umieszczone na kartach produktowych zawierających podstawowe informacje o produkcie (nazwa, typ, numer produktu), emisje w cyklu życia od urodzenia do bramy (Cradle-to-Gate) oraz od urodzenia do grobu (Cradle-to-Grave), używane materiały i ich ilości, waga produktu, dystrybucja emisji, wybór materiałów tkaninowych i ich efekty emisyjne, a także instrukcje dotyczące recyklingu.

Read more