Wartości, wizja i misja.

Te ważne chwile w życiu. Nasza misja to być towarzyszem na życiową podróż już od samego początku. Chcemy zapewnić naszym klientom poczucie sukcesu w szkole, w pracy, w środowiskach opieki zdrowotnej, a także w innych miejscach publicznych i obiektach rekreacyjnych. Wszystkie nasze działania są kierowane przez wizję, misję i podstawowe wartości grupy.

 

Wizja ISKU: Najlepsza i szybka obsługa.

Nasza wizja polega na zapewnieniu najlepszej i szybkiej obsługi. Jesteśmy stanowczy i systematyczni w rozwijaniu naszych działań. Jesteśmy dumni ze zadowolonych klientów, użytkowników końcowych, personelu, partnerów i innych interesariuszy.

Nasze rozwiązania napędzają rozwój biznesów naszych klientów i pomagają im osiągnąć swoje cele. Ciągle się rozwijamy, aby sprostać potrzebom naszych klientów, nie rezygnując z odpowiedzialności.

Wartości

Wartości ISKU są reprezentowane w naszej nazwie i logo firmy. Fińskie słowa pochodzące z liter I, S, K i U tworzą nasze wartości operacyjne:

Inspiroiva (Inspirujący)
Suomalainen (Fiński)
Kuunteleva (Gotowy do słuchania)
Uudistuva (Ewoluujący)

Chcemy inspirować i być najbardziej wyróżniającym dostawcą usług w sektorze projektowania wnętrz. Fińskie korzenie ISKU są dla nas ważnym i oczywistym atutem. Od 1928 roku ISKU polegało na fińskiej pracy, wiedzy i jakości. Umiejętność słuchania jest wymagana dla zrównoważonego rozwoju. Słuchając klientów, kolegów i partnerów, możemy ciągle się doskonalić. Ewoluujący ISKU jest śmiały i zorientowany na cele. Uważamy, że rozwój może nastąpić tylko poprzez odkrywanie na nowo i ewolucję.