For Media

Dostęp do naszej publicznej bazy obrazów

Dostęp do naszej obszernej publicznej bazy zdjęć

Źródło zdjęć

Podczas korzystania z zdjęć dostarczonych przez ISKU, proszę przypisać je w następujący sposób: Zdjęcia ISKU.

Kontakt

W przypadku pytań mediowych lub potrzeby dalszej pomocy, proszę nie wahaj się skontaktować z naszym przedstawicielem mediów podanym poniżej.

Anna Ohlson
Marketing Coordinator, International markets

anna.ohlson@isku.com