Agenda ONZ 2030 w ramach Celu Zrównoważonego Rozwoju nr 4 dotyczy potrzeby wprowadzenia odpowiedniej infrastruktury fizycznej oraz bezpiecznych, inkluzywnych środowisk, które sprzyjają uczeniu się dla wszystkich. Oprócz programów nauczania i nauczycieli, infrastruktura edukacyjna stanowi jedno
z kluczowych narzędzi, dzięki którym możemy zapewnić lepszą edukacjęi wysokiej jakości doświadczenia. Podczas projektowania lub prze-projektowywania procesów uczenia się i funkcjonalnych przestrzeni, niezwykle istotne jest zaangażowanie wszystkich interesariuszy i użytkowników końcowych od samego początku.

W ISKU tworzymy nowoczesne, inteligentne środowiska edukacyjne i innowacyjne, oparte na projektowaniu pedagogicznym. Dobrze zaprojektowana przestrzeń edukacyjna umożliwia nie tylko różnorodne style uczenia się, nauczaniai prowadzenia zajęć, ale również uwzględnia konkretne potrzeby różnych przedmiotów. Kreatywne platformy innowacyjne, które podkreślają radość z nauki i wzmacniają inicjatywę własną uczniów, inspirują ich do znajdowania, próbowania i współtworzenia wspólnych nowych rozwiązań.

Wielofunkcyjne stołówki

Przekształć stołówki w angażujące przestrzenie edukacyjne. Poprzez włączenie zasad ergonomicznego projektowania i prioretyzowanie dobrostanu uczniów, stołówki zapewniają wygodne i przyjemne miejsca, w których uczniowie mogą uczyć się, jeść i spędzać czas w komfortoweji dynamicznej atmosferze.

Czytaj więcej

Przestrzenie wspólne

Od relaksu do produktywności! Innowacyjne, a nawet zabawne rozwiązania meblowe Learning Lounges nie tylko zachęcają do kreatywnego relaksu, ale także do samodzielnego studiowania, zarówno indywidualnego, jaki w grupach. Podczas projektowania przestrzeni wspólnych ważne jest uwzględnienie potrzeby zarówno pracy zespołowej, jak i samodzielnej nauki, możliwości dostosowania, urządzenia obszarów do odpoczynku oraz zapewnienie opcji przechowywania.

Czytaj więcej

Pokoje nauczycielskie

Pokoje nauczycielskie w szkole lub innym instytucie edukacyjnym to wyznaczone miejsce, gdzie personel, w tym nauczyciele, administratorzyi personel pomocniczy, może udać się w czasie przerwy lub wolnego czasu, aby się zrelaksować, pracować i naładować baterie. Dzięki wygodneji zachęcającej atmosferze, Twój personel będzie się czuł zmotywowanyi pełen energii, gotowy do pracy na najwyższym poziomie.

Czytaj więcej

Wielofunkcyjne klasy

Tradycyjne klasy są wciąż używane, ale w nowy sposób. Elastyczne rozwiązania meblowe mogą przekształcić klasy w wielofunkcyjne przestrzenie, które promują interakcję między nauczycielem, grupą uczniów oraz uczniami indywidualnymi.

Czytaj więcej

Rozwiązania dla Laboratoriów STEAM

STEAM Learning Labs są innowacyjnymi przestrzeniami edukacyjnymi zaprojektowanymi do integrowania nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki (STEAM) w ramach jednego, interdyscyplinarnego programu nauczania.

STEAM Learning Labs dają uczniom możliwość uczestniczeniaw praktycznych, opartych na projektach zajęciach edukacyjnych. Pozwalają one uczestnikom eksplorować różne narzędzia i technologie oraz eksperymentować z różnymi podejściami do rozwiązywania problemów rzeczywistego świata.

ISKU dostarcza rozwiązania edukacyjne dla dzieci, które uczą się przez działanie. Sprawdź nasze kreatywne wizualizacje dotyczące budowy przestrzeni dla Laboratoriów STEAM w szkole.

Czytaj więcej

Bezpieczne obiekty edukacyjne są tworzone przy użyciu bezpiecznych mebli

Budowanie i modernizowanie obiektów edukacyjnych, które zapewniają bezpieczne, pozbawione przemocy, inkluzywne i efektywne środowiska uczenia się dla wszystkich, jest jednym z celów zrównoważonego rozwoju ONZ, Celu 4. Dostosowanie się szkół do nowych protokołów bezpieczeństwa wprowadzonych w związku z pandemią wymaga podjęcia nowych inicjatyw mających na celu maksymalizację bezpieczeństwa. Wszystkie produkty i usługi ISKU spełniają nawet najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa.

Szkoła jest typowym przykładem środowiska, w którym łatwo szerzą się infekcje. W naszej innowacyjnej koncepcji ISKU+, kontrola zakażeń jest wzmacniana poprzez wybór odpowiednich materiałów wykończeniowych. Nasza ciągła praca badawczo-rozwojowa wykazała, że powierzchnie kontaktowe o właściwościach antybakteryjnych mogą zredukować nawet o 50% krótkoterminowe zwolnienia chorobowe uczniów. Wiele szkół, takich jak Szkoła Kuuhankavesi w Finlandii i Szkoła Brytyjska Al-Basma w Abu Dhabi w ZEA, wybrały materiały antybakteryjne do swoich przestrzeni edukacyjnych.

Czytaj więcej

Nagradzane rozwiązania edukacyjne wprowadzają myślenie o gospodarce cyrkularnej w życie

Kreatywne rozwiązania wyposażenia dostarczają pola na wprowadzenie elastyczności i mulitifunkcjonalności w tradycyjnych salach lekcyjnych i korytarzach, zmieniając je w nowoczesne i innowacyjne środowiska nauki. Nauka idąca w przez z zabawą wzmacnia interakcję, współpracę i przynosi radość z nauki.

W naszych rozwiązaniach meblowych dla edukacji łączymy fińską wiedzę
w zakresie edukacji, technologii, myślenia o gospodarce cyrkularnej i projektowania. To innowacyjne i ekologiczne podejście znalazło odzwierciedlenie w naszych nagrodzonych Nagrodą Edukacji GESS produktach: pufach Kivikko i osłonie akustycznej Nook, które podkreślają zrównoważone, pedagogicznie i ekologicznie podejście.

Czytaj więcej

Isku Active Learning

Aktywne uczenie się to proces, który angażuje uczniów jako aktywnych uczestników. Skupiając się na tym, jak ludzie uczą się, aktywne uczenie się rozwija umiejętności współpracy uczniów, ich zdolność do uczenia się
i zachęca do kreatywnego i innowacyjnego myślenia. Włączenie metod aktywnego uczenia się może znacząco poprawić doświadczenia edukacyjne
i zwiększyć wyniki uczniów.

Koncepcja Isku Active Learning dostarcza narzędzi do projektowania nowatorskich środowisk nauki i innowacji, w których nauka i nauczanie są wspólną radością. Nasze rozwiązania łączą architekturę i hierarchię przestrzenną z głównymi składnikami nowoczesnego uczenia się.
Środowiska Isku Active Learning są bezpieczne, funkcjonalne i przyjemne.

Czytaj więcej

Historie środowisk edukacyjnych zaprojektowanych dla określonych celów

Dowód wykorzystania w praktyce koncepcji Isku Active Learning został stworzony, aby przedstawić nasz sposób tworzenia inteligentnych
i inspirujących przestrzeni. Daje on przegląd tego, jak można przynieść najlepsze z fińskiego systemu edukacji do środowisk nauki poprzez projektowanie zorientowane na użytkownika. W tej broszurze referencyjnej zebraliśmy zestaw inspirujących odniesień do nauki, aby opowiedzieć unikalne historie ISKU Active Learning.

Pobierz tutaj

Discover Our Learning Environment References

LAB
University of Applied Sciences

Read more

Savo

Vocational College

Read more

Kurkela

School

Read more

Gaudia general upper secondary school

Read more

Kuuhankavesi school

Read more

Astana IT University

Read more

Rakokivi School

Read more

Riihenmäki School

Read more