Zrównoważoność w ISKU

ISKU ma silne struktury podstawowe w swojej pracy zrównoważonej, na których opiera się nasza codzienna praca i poprzez które rozwijamy nasze działania w sposób zrównoważony. Struktura podstawowa odpowiedzialności składa się z zasad przywództwa firmy (wartości, misji, wizji i strategii), certyfikowanych systemów zarządzania, takich jak system zarządzania jakością ISO 9001, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001 oraz system śledzenia pochodzenia drewna zgodny ze standardem PEFC. Dodatkowo w ISKU zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich obowiązujących praw i regulacji we wszystkich krajach, gdzie działamy, zgodnie z naszym Kodeksem Postępowania, a także z zasadami etycznymi dla naszych dostawców oraz celami zrównoważonego rozwoju uzgodnionymi przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

ISKU posiada również polityki dotyczące jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych mają na celu likwidację skrajnego ubóstwa i osiągnięcie zrównoważonego rozwoju uwzględniającego równie ważne aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. Istnieje ogółem 17 celów zrównoważonego rozwoju, z których każdy jest ważny i ściśle ze sobą powiązany. Żaden z celów nie może być realizowany kosztem innego. W 2020 roku ISKU skoncentrowało swoje działania na czterech głównych celach:

3: Dobre zdrowie i dobre samopoczucie

9: Przemysł, innowacje i infrastruktura

12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

17: Partnerstwa dla celów

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA

Odpowiedzialna działalność nie wymaga pozwolenia środowiskowego. W naszej firmie, kwestie środowiskowe są integrowane w codzienne procedury każdego pracownika.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bierzemy odpowiedzialność za dobrostan naszych pracowników. Zaangażowani i zmotywowani pracownicy stanowią fundament naszego sukcesu.

 

DOBRE RZĄDZENIE

Staramy się inwestować w nasz kraj rodzimy oraz rozwijać się i rosnąć z zyskiem. Pozostajemy krajową firmą, która odpowiedzialnie rozwija swoją międzynarodową obecność.

Odpowiedzialność polega na działaniach

“Odpowiedzialne myślenie nie sięga daleko; odpowiedzialne działania tak. Dla nas w ISKU, odpowiedzialność zawsze była kwestią działań. Sporządziliśmy listę naszych odpowiedzialnych działań, które podjęliśmy w ostatnich latach” – mówi Kaisa Vuori, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w ISKU.