Szkoła z Internatem w Rydze

 
Agenda ONZ 2030 w ramach Celu Zrównoważonego Rozwoju 4 (SDG4) odnosi się do potrzeby odpowiedniej infrastruktury fizycznej i bezpiecznych, inkluzywnych środowisk, które sprzyjają uczeniu się dla wszystkich. Wraz z programami nauczania i nauczycielami infrastruktura edukacyjna stanowi jedno z kluczowych elementów systemu edukacyjnego, które pomagają poprawić jakość edukacji.
 
Szkoła z Internatem w Rydze to doskonałe przykłady tego, jak pedagogika, program nauczania i środowisko edukacyjne razem tworzą zindywidualizowaną platformę do nauki i innowacji.
 
Szkoła znajduje się w Rydze, w rejonie Jugla, w bardzo pięknym miejscu – otoczonym lasem. Istniejące klasy stopniowo są uzupełniane o nowe i jasne meble. Miękkie meble i szafy pomagają stworzyć przestrzenie do nauki i przytulną atmosferę w szkole. Klasy są wyposażone w stoły, które umożliwiają łatwe i wygodne przejście od pracy indywidualnej do grupowej. Pokój nauczycielski jest zaprojektowany tak, aby był miejscem zarówno do pracy indywidualnej, jak i spotkań. Obejrzyj film i zainspiruj się środowiskiem szkolnym!
 

Featured Products