Nowoczesne nauczanie w historycznym otoczeniu

Liepājas Valsts 1. ģimnāzija została założona w 1912 roku i początkowo funkcjonowała jako szkoła dla dziewcząt. Budynek jest obszarem chronionym, ponieważ reprezentuje historię kraju oraz architekturę swojej epoki w najlepszym wydaniu.

„W starym budynku nie możemy modyfikować wszystkich planów pięter, ale możemy stworzyć różnorodne środowiska nauki dzięki elastyczności mebli i nowej mentalności w wykorzystaniu przestrzeni. Wszystkie rozwiązania mają na celu wsparcie pracy indywidualnej, jak również pracy w parach i zespołach” – mówi Helvjis Valcis, dyrektor Liepājas Valsts 1. ģimnāzija.

W ramach projektu renowacji zabytkowej nieruchomości zmodernizowano obiekty szkoły. Szkoła została również wyposażona zgodnie z wytycznymi określonymi dla projektu renowacji. Projekt został nagrodzony Nagrodą Architektury Łotwy w 2018 roku za wzorcowe wykonanie.
Ostatecznym celem projektu wnętrz było stworzenie nowoczesnych przestrzeni nauki w starym tradycyjnym obiekcie, aby uhonorować jego historię i tradycje szkoły. Pomimo ograniczeń, jakie stary budynek historyczny stwarzał, nowoczesna koncepcja nauki jest dziś dobrze odzwierciedlona w otwartych i wielofunkcyjnych przestrzeniach, które pozwalają uczniom pracować w dowolnym miejscu w szkole, również w korytarzach i holach. Klasy zostały również zaktualizowane nowymi meblami, ale tradycyjny widok rzędu biurek został zachowany jako charakterystyczny i znajomy element, dla upamiętnienia historii starej szkoły.