Przestrzenie nauki przyszłości

Postęp technologiczny stawia wymagania dotyczące przestrzeni nauki i ich funkcjonalności. Obecne przestrzenie nauki działają jak platformy innowacyjne, które wzmacniają własną inicjatywę uczniów i inspirują ich do znajdowania, próbowania i tworzenia nowych rozwiązań razem.
Projekt Uniwersytetu IT w Astanie, Kazachstanie został zrealizowany w celu zapewnienia najlepszych warunków dla postępu edukacyjnego i kreatywnego myślenia. ISKU zostało wybrane jako główny dostawca i partner projektu, skutecznie wyposażając pomieszczenia trzech innowacyjnych kampusów uniwersyteckich.

Oprócz wysokiej jakości mebli, ISKU opracowało także holistyczny projekt przestrzeni, uwzględniając każdy szczegół w każdym pomieszczeniu. Oprócz klasycznych sal lekcyjnych i sal wykładowych, kampusy uniwersyteckie posiadają dużą liczbę wielofunkcyjnych otwartych przestrzeni, które mogą być wykorzystywane do różnych celów i zadań, na przykład do pracy nad projektami lub warsztatami kreatywnymi. W budynkach znajduje się także 680 stref wielodyscyplinarnych, 140 sal lekcyjnych, strefy sportowe, pomieszczenia dla firm startupowych, biblioteka oraz kilka laboratoriów.