Elastyczny i inspirujący

Wielofunkcyjny budynek o nazwie Ypsilon został ukończony w Turku, Finlandia, w grudniu 2018 roku. Budynek mieści szeroki zakres przestrzeni przeznaczonych do różnych funkcji, takich jak szkoła, przedszkole, biblioteka, klinika, opieka zdrowotna w szkole oraz różne obiekty dla młodzieży. Budynek został zaprojektowany do użytku przez siedem dni w tygodniu i dla różnych grup użytkowników. Dlatego szczególną uwagę zwrócono na dostosowalność przestrzeni i rozwiązań meblowych.

Głównym celem było stworzenie bezpiecznego i zdrowego środowiska, które jest również ergonomiczne, estetyczne i inspirujące. Ponieważ głównymi użytkownikami są dzieci w wieku wczesnego dzieciństwa i szkoły podstawowej, inspiracja i wszechstronność były ważne przy wyborze mebli. Wybrane meble dostarczono jako antybakteryjne, zapobiegając tym samym rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Łatwo dostosowywalne przestrzenie i rozwiązania meblowe pozwalają na szeroką gamę różnych układów nauczania i metod pracy.

W Ypsilon wszystko jest robione razem, a znaczenie społeczności jest podkreślane. Wybory stołów i rozwiązań meblowych reprezentują nową kulturę działania, w której różne grupy członków spotykają się razem. Aby zwiększyć poczucie wspólnoty, kształty litery Y, które pojawiają się w przestrzeniach, tworzą ducha „ypsilonizmu”.

Featured Products