Mikä on toimitilan tarkoitus tulevaisuudessa?

Pandemian aikana moni toimitila on jäänyt kaikumaan tyhjyyttään. Toimitilojen merkitys yritykselle muuttuu, mutta käyttöasteet ovat todennäköisesti kuitenkin vain väliaikaisesti näin alhaisella tasolla. Toimitilan tarkoituksen ja tarpeen kartoittaminen, ymmärtäminen ja määrittäminen ovat avaintekijöitä tässä ajassa.

Tilojen merkitys murroksessa

Monipaikkaisen työn yleistyessä on tärkeää ymmärtää, mikä on yrityksen toimitilan tarkoitus.

Työympäristön tarpeellisuutta ohjaa vahvasti työn luonne. Mitä työtä on mahdollista tehdä etänä ja mikä työ vaatii läsnäoloa toimitilassa? Määrittäviä tekijöitä ovat usein tietoturva, dokumenttien säilytysmuoto, teknologian hyödyntämisen taso tai sidosryhmä- ja työkollega -kohtaamisten tarve.

Toimiston rooli

Yksi tärkeimmistä tarpeista on ryhmätyön ja yhteistyön mahdollistaminen. Toimitila on edelleen tärkeä työkulttuurin rakentamisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Toimistojen tulee olla viihtyisiä tiloja, jotka houkuttelevat ihmisiä kohtaamisiin. Tämä voidaan saavuttaa tarjoamalla palveluja, mukavuuksia, tekniikkaa ja tiloja, jotka yhdessä tarjoavat paremman käyttökokemuksen kuin etätyöpiste.

Vaikka yksilötyötä voidaan tehdä suurelta osin kotona, tarvitaan yksilötyön ja keskittymisen tiloja toimistolla edelleen.

Miten saavutetaan win-win

Uudelleen organisoimalla työympäristön toiminnallisuuksia voidaan parantaa työn tehokkuutta ja kasvattaa tuottavuutta, lisätä hyvinvointia sekä samalla saavuttaa merkittäviä säästöjä.

Toimitilaa tarvitaan jatkossa todennäköisimmin yhteisöllisyyden ylläpitämiseen, innovointiin yhdessä sekä henkilöstön sitouttamiseen organisaation arvoihin ja kulttuuriin.

Yksilölle ja organisaatiolle toimiston merkitys on erilainen.

Työntekijän tarpeet toimitilan käyttöön:
– Yhteistyö ja innovointi
– Sosiaalinen kanssakäyminen
– Laadukkaan teknologian hyödyntäminen
– Kotona työskentely ei ole mahdollista tai mukavaa

Yrityksen keskeisimmät tarpeet:
– Sidosryhmätapaamiset
– Imagolliset syyt, brändin vahvistaminen
– Henkilöstöjohtaminen
– Tiedon kulun varmistaminen
– Yrityskulttuuriin ja arvoihin sitouttaminen