Näitä taitoja tarvitset tulevaisuuden työelämässä, kun tekoäly saapuu toimistoihin

Miltä tulevaisuuden työelämä näyttää? Ainakin jossain mielessä älykkäämmältä kuin nyt, sillä rakennukset, tilat ja toimistokalusteet saavat osansa tekoälystä.

Tekoäly tarkoittaa esimerkiksi ympäristöön lisättyjä sensoreita, joiden avulla kerätään tietoa. Sitä analysoimalla työympäristön toimivuutta parannetaan, kun tietoa saadaan esimerkiksi sisäilman laadusta, kollegan sijainnista tai vapaista neuvottelutiloista.

”Esimerkiksi sisäilma on todella tärkeä asia ihmisen hyvinvoinnin kannalta, sillä vietämme 90 prosenttia ajastamme sisällä. Sensoreista saatavan datan avulla rakennuksen ilmastointi voi huomata, että sisäilma ei ole hyvää ja korjata tilanteen tai tehdä ehdotuksen korjauksesta Spotifyn musiikkiehdotusten tai urheilusovellusten tapaan”, tulevaisuudentutkija Minna Koskelo kertoo esimerkkinä.

”Tekoäly voi auttaa ihmistä suoriutumaan työstään paremmin ja voimaan paremmin, kun voimme olla vuorovaikutuksessa työympäristömme kanssa”, Koskelo jatkaa.

Tulevaisuuden työympäristössä käytetään erilaisia sensoreita, jotka kertovat esimerkiksi neuvotteluhuoneen olevan vapaa.

Erilaisia sensoreita käytetään jo nyt parantamaan työympäristöä. Työympäristöissä voidaan käyttää järjestelmiä, jotka kertovat työntekijälle esimerkiksi sen, mitä tiloja työpaikalla on vapaana neuvotteluun. Samalla tilojen käyttöasteesta voidaan kerätä analysoitavaa dataa.

Hyvä fiilis auttaa oppimaan

Millaisia ovat tulevaisuuden työelämätaidot ympäristössä, jossa teknologiaa on yhä enemmän joka puolella?

”Kun puhutaan ihmisen tulevaisuudesta, tulisi pitää katse ihmisessä. Jos halutaan ihmisen olevan paras versio itsestään tekoälyn rinnalla, kannattaa työympäristössä satsata laadukkaaseen vuorovaikutukseen, tunnetaitoihin ja hyvään tunnelmaan”, Koskelo toteaa.

Nämä luovat perustaa myös oppimiselle, jota tarvitaan maailman muuttuessa. Tulevaisuuden tärkeimmät työelämätaidot eivät kuulosta kovin eksoottisilta, vaan enemmän perusasioilta ihmisen käyttäytymisessä.

Tulevaisuustutkija Minna Koskelon lista tulevaisuuden työelämätaidoista:

 1. Luova ongelmanratkaisu ja kyky leikkiä
 2. Kriittinen ajattelu
 3. Oppiminen
 4. Päätöksenteko
 5. Yhteistyötaidot
 6. Itsetuntemus
 7. Vuorovaikutustaidot
 8. Tunne-, tilanne- ja tietoisuustaidot
 9. Empatia
 10. Systeemiajattelu
 11. Tulevaisuustaidot
 12. Koneoppiminen

Lähde: Minna Koskelo, Yksitoista Helsinki. Lista pohjautuu raportille Future of Jobs Report, World Economic Forum

Haluaisitko uusia toimistosi tai päivittää osia siitä? Varaa maksuton kartoitustapaaminen tai jätä yhteydenottopyyntö ja katsomme yhdessä, miten voimme parantaa työympäristöäsi.