Muuttuva työ

Ajankohtaista nyt

 • Millainen on pandemian jälkeinen työympäristö?
 • Toimivatko nykyiset ratkaisut vai pitäisikö jotakin muuttaa?
 • Mistä syntyy turvallisuuden tunne työympäristössä?
 • Mikä on toimiston tarkoitus?
 • Miten johdan muutosta?

Kysymyksiin ei ole yhtä yleispätevää vastausta. Muuttuva työ -julkaisu tarjoaa näkökulmia ja herättää pohtimaan työyhteisösi tarpeita nyt ja tulevaisuudessa.

Toimistoissa luodaan uutta

Globaali pandemia on kiihdyttänyt työympäristöjen, työn tekemisen tapojen ja työvälineiden jo alkanutta murrosta. Paluu toimistoihin edellyttää olemassa olevien tilojen ja toimintatapojen arvioimista ja uusien luomista.

Listasimme neljä tärkeää huomiota työympäristöstä.

 1. Tietotyö ei ole enää sidottu paikkaan tai aikaan.
 2. Monipaikkaisen työn lisääntyminen muuttaa toimitilan tarkoitusta.
 3. Terveysturvallinen työympäristö.
 4. Onnistuneen työympäristömuutoksen avaimia ovat kipupisteen tunnistaminen, mitattavien tavoitteiden asettaminen sekä tietoon pohjautuvat toimenpiteet.

Tutkimukset näyttävät suunnan

Viimeisen vuoden aikana on tehty lukuisia tutkimuksia ja kyselyitä pandemian aiheuttamista muutoksista työnteossa ja työympäristöissä. Tiivistimme yhteen asiantuntijoiden sekä toimitilojen käyttäjien näkemyksiä tästä ajasta ja tulevaisuudesta.

ISKU teetti marraskuun 2020 ja tammikuun 2021 välillä haastattelututkimuksen, johon osallistui 90 päättäjää.

Monipaikkainen työ

Tietotyössä on työskennelty etänä jo vuosia, mutta pandemia toi monipaikkaisen työn lähes kaikille toimialoille. Työympäristöjen dynamiikka on oleellisesti muuttunut ja organisaatiot arvioivat tilaresurssejaan uudelleen.

 • Työympäristön käsite on muuttumassa
 • Miten löydetään kaikille paras toimisto?
 • Työkulttuuri on muutoksessa

Toimitilan tarkoitus

Pandemian aikana moni toimitila on jäänyt kaikumaan tyhjyyttään. Toimitilojen merkitys yritykselle muuttuu, mutta käyttöasteet ovat todennäköisesti kuitenkin vain väliaikaisesti näin alhaisella tasolla.

Toimitilaa tarvitaan jatkossa todennäköisimmin yhteisöllisyyden ylläpitämiseen, innovointiin yhdessä sekä henkilöstön sitouttamiseen organisaation arvoihin ja kulttuuriin. Yksilölle ja organisaatiolle toimiston merkitys on erilainen.

Hyvinvointi ja turvallisuus

Olemme toimistolla tottuneet korkeaan tasoon ergonomiassa, ja nyt etätyössä se on saattanut olla pienemmällä huomiolla. Paluu toimistoille herättää kysymyksen toimiston ja kodin työpisteen ergonomiasta sekä myös työympäristön turvallisuudesta.

Mitoitus ja esteettömyys ovat toimistoissa tärkeitä tekijöitä: toimisto mahdollistaa turvallisen liikkumisen, oikean kokoiset kalusteet sekä riittävät etäisyydet.

Näkymätön valinta kalusteissa on näkyvä valinta hyvinvoinnissa: Kaikki ISKUn tuotteet on saatavilla antimikrobisilla materiaaleilla. Toimistoon tarvitsee kalusteet joka tapauksessa, joten miksei niihin valitsisi antimikrobisia materiaaleja?

Tieto ohjaa toimintaa

Tiedolla johtaminen on työympäristöstä kerätyn ja analysoidun tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa. Työympäristö-asiantuntijoiden avulla saadaan johdettua muutostarpeet ja asetetut tavoitteet onnistuneiksi ratkaisuiksi.

Tulevaisuutta on mahdoton aukottomasti ennustaa, mutta kartoittamalla olemassa olevat työntekemisen tavat ja niiden haasteet sekä yhdistämällä kerätty tieto yrityksen tavoitteisiin, täsmentyy muutostarpeen laajuus ja suunta.

Haluaisitko uusia toimistosi tai päivittää osia siitä? Varaa maksuton kartoitustapaaminen tai jätä yhteydenottopyyntö ja katsomme yhdessä, miten voimme parantaa työympäristöäsi.