Zachariasskolan

Zachariasskolan w Nykarleby, Finlandia, to szkoła ogólnokształcąca od przedszkola do klasy 9, z około 550 uczniami działającymi w tym samym budynku, w ramach zajęć pozalekcyjnych.
 
Poprzez zróżnicowane metody pracy, współpracę i pozytywne środowisko nauki, szkoła zobowiązuje się do stworzenia warunków, w których każdy ma szansę odnieść sukces. Kultura działania szkoły charakteryzuje się współpracą, szacunkiem dla siebie nawzajem i odpowiedzialnością za wspólne środowisko nauki.
 

Featured Products