Szkoła w Vehmaa

Nowa szkoła w Vehmaa została ukończona w 2019 roku. Została zbudowana z drewnianych bali, aby zapewnić przytulny dzień szkolny uczniom klas 1-9. Proces projektowania szkoły miał na celu zapewnienie wysokiej jakości nauczania i uczenia się w bezpiecznym i zdrowym środowisku. Zrównoważony rozwój, ekologia i minimalizowanie śladu węglowego szkoły były kluczowymi czynnikami podczas podejmowania decyzji.
Oprócz zdrowia i komfortu, projekt szkoły uwzględniał nowoczesne środowiska nauki i wszechstronność obiektów. Każda grupa wiekowa ma swoje własne, ciche przestrzenie klasowe, które mogą być otwierane i łączone w większe obszary nauki, gdy jest to konieczne.
Po zakończeniu zajęć szkolnych, budynek zapewnia doskonałe warunki dla dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, a także przestrzenie do wykorzystania przez inne zainteresowane strony w ich własnych działaniach. Dzięki elastyczności i wybranym rozwiązaniom meblowym, okazałe przestrzenie holu służą jako areny dla wydarzeń i uroczystości.

Featured Products