Szkoła Urjala

Zdrowie i bezpieczeństwo w centrum projektu

W Szkole Urjala naukę prowadzi ponad 400 uczniów w wieku przedszkolnym oraz w klasach 1-9, przy udziale około 40 nauczycieli i innych członków personelu. Nowa szkoła została ukończona w 2017 roku. Od początku procesu projektowego zdrowie i bezpieczeństwo były podkreślane we wszystkich decyzjach. Ponadto, wytrzymałość i jakość mebli oraz materiałów były starannie badane, ponieważ budynek jest zaprojektowany do intensywnego użytkowania: Młodzi ludzie różnych grup wiekowych, od przedszkolaków aż po ogólnokształcącą szkołę średnią, korzystają z obiektów każdego dnia. Pomieszczenia są także wykorzystywane przez inne grupy użytkowników poza godzinami szkolnymi.

Wzmacnianie zdrowia za pomocą mebli antybakteryjnych ISKU

ISKU posiada pierwszą na świecie kolekcję mebli antybakteryjnych, które poprawiają zdrowotność środowiska szkolnego poprzez przerwanie łańcuchów infekcji, zmniejszając tym samym absencję zarówno uczniów, jak i członków personelu. Szkoła Urjala była jedną z pierwszych szkół w Finlandii, która zastosowała nowatorską technologię antybakteryjnych materiałów w celu zmniejszenia rozprzestrzeniania się infekcji. Meble antybakteryjne zostały szczególnie wykorzystane w korytarzach i holach, gdzie meble są intensywnie użytkowane, a użytkownicy często się zmieniają. W wspólnych przestrzeniach meble aktywnie i niezmordowanie zapobiegają rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów.

„Nasz wybór mebli antybakteryjnych był podyktowany faktem, że meble te umożliwiają zmniejszenie zachorowań. Grypa i okresy grypowe krążą, a jeśli uczniowie i nauczyciele często chorują, wiąże się to również z dodatkowymi kosztami. Dla zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich lepiej jest wykorzystać dostępne środki, aby unikać zbędnych zwolnień chorobowych” – mówi Juha Salo, Dyrektor Wydziału Edukacji Gminy Urjala.

Featured Products