Szkoła Kanervikko

Szkoła Kanervikko w mieście Lahti, w Finlandii, jest specjalną szkołą szpitalną dla dzieci i młodzieży, które potrzebują długotrwałej opieki medycznej. Szkoła działa w nowych obiektach w pobliżu Szpitala Centralnego, zapewniając edukację przez okres leczenia lub wsparcia określony dla każdego ucznia. Nowe środowiska edukacyjne zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić zachęcające, opiekuńcze i aspirujące środowisko, w którym młodzi ludzie czują się bezpiecznie, szczęśliwie i zachęceni do kontynuowania nauki we własnym tempie.

Rozwiązania meblowe zostały zaprojektowane w celu wsparcia uczenia się zindywidualizowanego. Różne stanowiska pracy i kąciki edukacyjne oferują każdemu idealną i ergonomiczną przestrzeń do nauki i rozwoju. Materiały i kolory przestrzeni zostały wybrane, aby stworzyć harmonijne środowisko, które wspiera uczniów w skupieniu się na zadaniu, jednocześnie budując poczucie przynależności społecznej.

Featured Products