Klaipėdos Centrum Szkoleniowe Zawodowe im. Ernestasa Galvanauskasa z Zachodniej Litwy zaimponowane zostało wysoką jakością i ekspertyzą

Centrum Kształcenia Zawodowego Ernestasa Galvanauskasa w regionie Zachodniej Litwy ma długie doświadczenie w kształceniu zawodowym. Centrum oferuje szkolenia zawodowe początkowe, ustawiczne, rehabilitację zawodową, szkolenie kierowców oraz edukację dorosłych w formie pozaszkolnej.
Z naciskiem na wysoką jakość, wybrali ISKU do wyposażenia różnych rodzajów sal lekcyjnych, audytorium, strefy wypoczynku oraz przestrzenie dla nauczycieli. Klient docenił także kompetencje ISKU w tworzeniu nowoczesnych, inteligentnych środowisk nauki i innowacji z pedagogicznie prowadzonym projektem.

About Klaipeda Ernestas Galvanauskas Vocational Training Centre

Strategia działania Centrum Szkoleniowego Zawodowego im. Ernestasa Galvanauskasa w Kłajpedzie opiera się na analizie perspektyw rozwoju regionu. Centrum dąży do stania się efektywną i nowoczesną instytucją szkolenia zawodowego, rozwijającą i konsekwentnie wdrażającą szkolenie zawodowe, skierowane na trendy aktywności gospodarczej, konkurencyjne na rynku regionu. Jakość szkolenia jest determinowana przez warunki materialno-techniczne, które są ulepszane poprzez aktualizację treści nauczania i inwestowanie w warunki pracy pracowników.

Featured Products