Vastuullisuus on tekoja – ei sanoja tai ajatuksia

Vastuullinen ajattelu ei kanna kauas, vastuulliset teot kantavat. Meille ISKUssa vastuullisuus on aina ollut tekoja.

INVESTOINNIT KOTIMAISEEN TUOTANTOON

• Olemme investoineet yli 100 miljoonaa euroa Suomeen viimeisen kuuden vuoden aikana. Investointimme omaan tuotantoon takaavat maailmanluokan laadun, tarkan toimitusvarmuuden sekä asiakasohjatun massatuotannon, jolloin asiakas saa kaiken haluamillaan materiaaleilla. Rakennusautomaatiojärjestelmän saneeraus, ilmanvaihtokoneiden modernisointi, valaistuksen uudistaminen LED-lamppuihin ja purunpoiston uudistaminen. Näin sähkö- ja lämpöenergian CO2-päästöt ovat vähentyneet vuositasolla 500-600 tn vuoden 2015 tasosta.

• Valmistamme kaikki toimistokalusteemme Lahdessa. ISKU ei enää tarvitse ympäristölupaa, sillä tehtaamme liuotinvapaa tuotanto ei aiheuta päästöjä. ISKU on siirtynyt käyttämään tuotannossa vesiohenteisia lakkoja, petsejä ja maaleja. Lisäksi kaikki verhoiluliimat ovat nykyisin liuotinvapaita aineita. Tuotteiden emissiot sisäilmaan ovat hyvin alhaiset.

• Yksi Suomen suurimmista aurinkovoimapuistoista rakennetaan Lahteen ISKUn tehtaan yhteyteen. Aurinkosähköpuisto tullaan rakentamaan syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana. Kyse on merkittävästä panostuksesta uusiutuvaan energiaan, ISKUn aurinkosähköpuiston koko tulee olemaan n. 2,8 MW ja sen odotetaan tuottavan puhdasta uusiutuvaa energiaa n. 2500 MWh vuositasolla. CO2 päästöjä tämän kokoinen laitos vähentää n. 355tn, joka vastaa n. 116 henkilöauton vuosipäästöjä ajomäärällä 20 tkm / auto.

• Hankimme 75% ostoistamme kotimaasta ja 99% EU-alueelta. Tällöin saavutamme parhaan toimitusvarmuuden

• Tuotannostamme tulee sekajätettä vähemmän kuin pienestä kerrostalosta. Lähes kaikki tuotannosta jäävät jakeet pystytään kierrättämään.

• Haluamme vähentää päästöjä kaikin keinoin. Tuotantomme sijaitsee vain Lahdessa, jolloin toimitukset tehdään yhdestä paikasta. Olemme vähentäneet trukkien määrää tuotannossa 100 kappaleella. Suurin alihankkijamme toimii tehtaan sisällä, jolloin kuljetuspäästöt on minimoitu. Kuljetamme kalusteet toimistoonne uusiutuvalla fossiilittomalla polttoaineella.

• Käytämme kaikissa toimipisteissämme uusiutuvaa sähköenergiaa. ISKUn pääkonttorilla on maalämpökaivoja lähes 50 ja ne ovat noin 320 metrin syvyistä. Kiinteistön katolle asennettiin aurinkosähköjärjestelmä, jonka tuottamaa sähköä käytetään mm. kiinteistön jäähdytykseen ja sähköautojen lataukseen. Nämä ISKUn pääkonttorin uudet energiaviisaat ratkaisut vähentävät kiinteistön CO2-päästöjä jopa 90%.

• Uudistimme pakkauksemme ja säästämme 20 000 kg pakkausmuovia vuodessa. Vähennämme muovin käyttöä pakkauksissa ja korvaamme sen uusiutuvilla materiaaleilla. Kaikki ISKUn käyttämät pakkaukset ovat kierrätettäviä joko energiana tai materiaalina.

VASTUULLISESTI VALMISTETUT TUOTTEET ASIAKKAIDEMME PARHAAKSI

• Valmistamme terveitä työympäristöjä. Kalustelevymme ovat PEFC- ja E1-sertifioituja. Tiedämme puumateriaalimme alkuperän eikä tuotteemme aiheuta sisäilmaemissioita työympäristöön.

• Koko mallistomme on saatavilla antimikrobisena. Antimikrobiset kalusteet vähentävät sairauspoissaoloja dramaattisesti.

• Vastuullisuus konkretisoituu tuotteidemme koko elinkaaressa: raaka-ainevalinnoissa, suunnittelussa, tuotannossa ja valmiissa tuotteessa.

• ISKUlla on oma testilaboratorio laajoille tuotetesteille. Testilaboratoriossamme tuotteet testataan monipuolisesti vastaamaan EN- ja ISO-standardeja.

• Vaahtomuoveilla on CertiPUR sertifikaatti, joka kertoo siitä, että materiaalit on testattu eikä niissä ole raja-arvojen ylittäviä terveydelle tai ympäristölle vaarallisia kemikaalipitoisuuksia (ml. formaldehydi).

• Yli 80 % ISKUn huonekaluissa käytetyistä kankaista on ympäristömerkki (EU-kukka tai Ökö tex 100)

• Asiakkaamme ovat myös osoittaneet tyytyväisyytensä: viime vuoden asiakastyytyväisyys (NPS) oli 78, joka on erityisen korkea toimialallamme!

SERTIFIOIDUT JOHTAMISJÄRJESTELMÄT JATKUVAAN PARANTAMISEEN

• Sertifioitu ISO 9001 -standardin mukainen laadun johtamisjärjestelmä tukee toiminnan ja prosessien jatkuvassa kehittämisessä. Järjestelmä auttaa vastaamaan asiakkaiden laatuodotuksiin yhtenäistämällä toimintatapoja ja asettamalla laatutavoitteita.

• Sertifioitu ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä auttaa parantamaan prosesseja ja käytäntöjä. Ympäristösertifikaatin saamiseksi yrityksen tulee tunnistaa organisaation aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä asettaa päämääriä ja tavoitteita ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

• Sertifioitu ISO 45 001 -standardin mukainen työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä yhdistää työterveys- ja työturvallisuusasiat osaksi jokapäiväistä toimintaa ja johtamista.

• Sertifioidulla PEFC (Chain of Custody) puun alkuperän seurantajärjestelmällä osoitetaan luotettavasti, että tuotteisiin on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta.

TYÖNTEKIJÄT OVAT ISKUN TÄRKEIN VOIMAVARA, JONKA ANSIOSTA KAIKKI VASTUULLISUUSTYÖ ON MAHDOLLISTA

• ISKU työllistää 608 (2020) henkilöä erilaisissa työtehtävissä mm. tuotannossa, myynnissä, markkinoinnissa, tuotekehityksessä, hankinnassa ja monissa muissa orgaisaation osissa. Kumppaniverkostomme kautta työllistämme lisäksi yli 1000 henkilöä kotimaassa.

• 98 % iskulaisista on vakituinen työsuhde.

• ISKUn turvallisuusjohtamisen lähtökohtana on jatkuva työterveyden ja työturvallisuuden kehittäminen ja parantaminen tukien tulos- sekä kehittämistavoitteita. Yhtiössä on työsuojelutoiminto, joka koordinoi koko työturvallisuuden johtamista. Työturvallisuusorganisaatio tekee työpaikkakäyntejä ja auditointeja kattaen koko Suomen toiminnot.

• ISKUlla on sertifioitu ISO 45001 -standardiin perustuva työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä. Konsernin sairauspoissaoloprosentti vuonna 2019 oli 3,0 %.

• Olemme investoineet ergonomisiin työolosuhteisiin sekä työturvallisuus on saatettu myös uudelle tasolle. Puhdas ja liuotinvapaa tuotanto on myös työntekijöidemme hyväksi.