Työtuolin ergonomian mittaamista 3D-liikeanalyysilaitteistoa käyttäen

ISKU on toteuttanut yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Sovelletun fysiikan laitoksen kanssa tutkimusprojektia työtuolien ergonomiasta. Tutkimuksen tavoitteena on verrata kahta työtuolia neljän erilaisen työtehtävän aikana lihasaktiivisuuksien ja nivelkulmien erojen mittaamisen avulla.

Lihasaktiivisuus ja vartalon asennot tarkkailussa

ISKU ja Itä-Suomen yliopiston Sovelletun fysiikan laitoksen HUMEA-laboratorio Kuopiossa testasivat yhteistyössä työtuolien ergonomiaa. Lihasaktiivisuuksia mitattiin langattomilla EMG-antureilla hartia- ja vatsalihaksista sekä kahdesta eri alaselän lihaksesta. Nivelkulmia ja ylävartalon asentoja määritetään laboratorion kymmenestä kamerasta koostuvaa 3D-liikeanalyysilaitteistoa käyttäen. Mittalaitteilla kerättävän datan lisäksi analyysiin yhdistetään subjektiivisia tuntemuksia ja havaintoja työtuoleilla työskentelystä. Tutkimukseen osallistui 16 vapaaehtoista koehenkilöä.

Koehenkilönä toimi myös kehityspäällikkömme Tuomas Mehtiö.

Tutkimuksen tavoitteena kehittää entistäkin parempia työtuoleja

ISKUlla on pitkä historia työympäristöjen kalustajana ja työtuolit ovat yksi keskeinen tuoteryhmä. Ergonomian rooli on entisestään korostunut etätöiden yhteydessä. Työpaikalla mahdollisesti on jo laadukas ergonominen tuoli, mutta kotona ergonomiasta saattaa joustaa.

”Halusimme saada laaja näkemystä työtuoliemme tarjoamasta ergonomiasta. Tutkimus on osa ISKUn työtuolien tuotekehitystyötä, jotta voimme parantaa tuolien ergonomiaa entisestään”, kertoo kehityspäällikkö Tuomas Mehtiö.

Tutkimuksesta HUMEA-laboratoriossa (www.uef.fi/humea) vastaa professori Pasi Karjalainen. Tutkimuksen suorittavat tutkijatohtori Paavo Vartiainen ja dosentti Hanna Pohjola. Isku Interiorin puolelta tutkimuksessa ovat mukana muotoilija Petteri Häkkinen sekä kehityspäällikkö Tuomas Mehtiö.