Tuotekohtainen hiilijalanjälki

ISKUn vuoden 2021 tavoitteena oli tehdä tuotekohtaisia hiilijalanjälkilaskelmia auttamaan asiakkaita ilmastoystävällisempiin valintoihin. Tärkeänä kriteerinä oli löytää ulkopuolinen puolueeton laskenta-asiantuntija, joka suorittaa selvityksen luotettavan standardin mukaisesti.

Kolmannen osapuolen tekemä tuotekohtainen hiilijalanjälkilaskelma

Yhteistyökumppaniksi valikoitui Green Carbon. Laskenta on suoritettu SFS-EN ISO 14067:2018 Greenhouse gases – Carbon footprint of products – Requirements and guidelines for quantification -standardin mukaan.
 
Tuotteen hiilijalanjäljen laskennan tulee kattaa tuotteen koko elinkaaren aikana aiheutuvat päästöt. Laskenta voidaan rajata kahdella tavalla. Cradle-to-Gate huomioi päästöt vain raaka-aineiden valmistuksesta tuotantoon asti. Cradle-to-Grave ottaa huomioon tuotteen koko elinkaaren aikaiset päästöt, myös jakelusta ja myynnistä, käytöstä ja hävityksestä aiheutuvat päästöt, ja se antaa täten todenmukaisemman kuvan tuotteen kokonaispäästöistä. Tuotekohtainen laskenta tulisi siis tehdä Cradle-to-Grave rajauksella, ellei perusteita suppeammalle rajaukselle ole.
 

Tuotekohtainen hiilijalanjälkilaskenta haastaa pohtimaan materiaalivalintoja

 
ISKUn kalusteiden hiilijalanjälkeen vaikuttaa merkittävimmin käytetyt materiaalit: määrä ja niiden hiilijalanjälkikerroin. Tässä on esimerkki Monkey-sohvan hiilijalanjäljen jakautumisesta:
Alla on esimerkkilaskelmia valintojen vaikutuksesta. Huomioitavaa on, että laskennoissa on otettu huomioon vain valintojen hiilijalanjäljen ympäristövaikutus. 
 
Esimerkki 1) Asiakas ostaa kotiinsa Monkey 3H-sohvan.
 
  •  Asiakkaan valitessa verhoiluun lihatuotannon sivutuotteena syntyvä nahka on tuotteen hiilijalanjälki 173,5 kg CO2e
  •   Asiakkaan valitessa 100 % villakangas on hiilijalanjälki 418,7 kg CO2e
  • Hiilijalanjäljen vaikutus valinnoilla on 245,2 kg CO2e. Ilmastoystävällisellä kangasvalinnalla voidaan säästää 59 % koko tuotteen hiilijalanjäljestä. Alla on vielä tarkempaa vertailua kankaiden hiilijalanjäljestä kyseisessä tuotteessa:
 
     o 100 % villa 258,37 kg CO2e
     o 100 % polyesteri 38,72 kg CO2e
     o 98 % kierrätetty polyesteri, 2 % polyesteri 28,22 kg CO2e
     o nahka 13,17 kg CO2e
 
Esimerkki 2) Asiakas ostaa taukotilaan 40 kpl Tutto-tuoleja.
 
  •  Asiakkaan valitessa Tutto-tuolit puujaloilla ilman verhoilua on hiilijalanjälki 1256 kg CO2e
  •  Asiakkaan valitessa metallijalkaiset Tutto-tuolit ympäriverhoiltuna (90 % villa ja 10 % nylon) on hiilijalanjälki 2116 kg CO2e
  •  Valinnoissa on hiilijalanjäljen kannalta eroa 860 kg CO2e. Ilmastoystävällisellä valinnalla voidaan säästää 41 % tuotteiden hiilijalanjäljestä. 
 
Keskimäärin suomalaisen hiilijalanjälki kuukaudessa on 858 kg CO2e*. Tämä tarkoittaa käytännössä, että ilmastoystävällisellä valinnalla voidaan säästää yhden ihmisen yhden kuukauden hiilijalanjälki. Vaikutus kertaantuu mitä suuremmistä määristä on kyse. 
 
*Lähde: https://www.sitra.fi/artikkelit/keskivertosuomalaisen-hiilijalanjalki/