Savon Ammattiopisto – Savilahden kampus, Kuopio

Savon ammattiopistossa vastuullisuus ja kestävä tulevaisuus ovat tärkeässä roolissa. Kampukselle valitut materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kalusteet vastuullisesti valmistettuja. Kaikki irtokalusteissa käytetty kalustelevy on M1-luokiteltua.

Varhaisen vaiheen kilpailutus, jossa kestävä tulevaisuus ja vastuullisuus korostuvat
Kampusprosessi aloitettiin vuonna 2014, jolloin suunnitelmia luonnosteltiin ja kampuksen sijaintia pohdittiin. Prosessi eteni irtokalustuskilpailutukseen, joka vietiin päätökseen kesäkuussa 2020. Kilpailutus oli varhaisen vaiheen kilpailutus, jossa kampukselle ei haettu yksittäisiä kalusteita, vaan prosessia, jolla irtokalustesuunnittelu tullaan kokonaishankkeeseen tekemään.

”Savon koulutuskuntayhtymän yksi strateginen tavoite on olla kestävän tulevaisuuden tekijä. Kaikki tämä on ollut yhtenä johtavana tekijänä kampuksen rakentamisessa. Haemme kampukselle Joutsenmerkkiä ja sitä kautta kaikki materiaalivalinnat niin rakentamisessa kuin kalusteissa on ollut yhtenä pääteemana. Toki kalustamisessa on vielä monta muutakin kestävän tulevaisuuden näkökannalta olevaa tekijää, jotka on huomioitu”, Savon ammattiopiston apulaisrehtori Esa Juvonen kertoo.

Tilojen käyttäjät osallistuivat projektiin parhaan tuloksen saavuttamiseksi
Toimivat tilat tekevät arjesta ja toiminnasta sujuvampaa ja miellyttävämpää. Suunnittelun lähtökohtana on aina tilankäyttäjän arvot, toiveet ja tarpeet. Henkilökunta ja käyttäjät osallistuivat useisiin työpajoihin, joissa kartoitettiin eri koulutusalojen toimintoja sekä tilojen tarpeita. Irtokalustesuunnittelussa huomioitiin henkilöstön ja opiskelijoiden toiveet sekä tilojen monimuotoisuus ja muuttuvat käyttötavat tulevien vuosien varrelle.
Tilojen haluttiin olevan muunneltavia ja kaikkien tilojen tulee tukea päivittäistä oppimista. Oppimistilojen lisäksi mm. aulat ja käytävät tukevat oppimista ja ne on rakennettu myös tekniikan osalta mahdollistamaan tavoitteen täyttymisen.
”Prosessi eteni siten, että käyttäjät olivat mukana mahdollisimman paljon tekemässä mm. väri- ja kalustevalintoja omien tarpeidensa mukaan. Oppimisitilat mahdollistavat muunneltavuuden kulloisenkin arkipäivän tilanteen mukaan. Tärkeää on, että tilat toimivat myös jatkossa ja tulevina vuosina muunneltavuuden osalta. Kalusteet on valittu tukemaan tätä ajatusta”, Esa kuvaa.
Tiloissa on myös paljon Frameryn puhelinkoppeja ja neuvottelutiloja. Frameryt on hankittu puhelukäyttöön, sillä puhelinkoppeja tarvitaan niin toimistotiloissa kuin yleisissä tiloissa.
”Isompia Framery-koppeja on hankittu neuvottelukäyttöön, oppimiskäyttöön ja ihan hengailutiloiksikin. Niitä käytetään eri tarpeissa paljon”, Esa kertoo.
”Ensitunnelmat ovat olleet varsin positiivisia niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin kommenteissa. Värimaailmasta ja käytettävyydestä tykätään ja sellainen vau-efekti on ollut kaikkien käyttäjien osalta!” Esa sanoo.
Savilahden kampus koostuu kolmesta uudisrakennuksesta (Voima, Virta ja Valo) ja vuokralla olevasta KPY Novapoliksen rakennuksesta (Vire). Savilahden kampuksen avainsanoja ovat turvallisuus, terveellisyys ja kestävä tulevaisuus. Kampus on täysin uusi rakennus, joka otettiin käyttöön elokuussa 2022.
Savilahden kampus lukuina:
  • Kerrosalaa yhteensä 23 616 m2.
  • 2 200 opiskelijaa päivittäin
  • 3 500 kirjoilla olevaa opiskelijaa
  • 450 työntekijää
  • 2 000 lounasannosta päivässä