Inspiraatiota oppimiseen

OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN
Oppimisympäristökehittämisessä on keskiössä opetussuunnitelman asettamat pedagogiset tavoitteet sekä kunkin kunnan ja oppilaitoksen omat painotukset opetukselle ja oppimiselle. Yhteissuunnittelun menetelmillä määritetään onnistunut oppimisympäristö.
ISKU ACTIVE LEARNING -ESITE
Koostimme ajankohtaisia asioita oppimisympäristöistä digitaaliseen esitteeseen!
UNELMIEN OPPIMISPAIKKA YSILUOKKALAISTEN SILMIN – ISKU JA INNOVATION HOME MUKANA TYÖELÄMÄN TEEMAVIIKOLLA
Minkälainen on unelmien oppimispaikka ysiluokkalaisten mielestä? Työympäristöasiantuntijamme Kristina Saajanaho osallistui Yritteliäs Tampere -työelämäviikkoon ja kirjoitti blogitekstin aiheesta.
OPPILAIDEN YKSILÖLLISET TARPEET TULEE HUOMIOIDA KALUSTERATKAISUISSA
Lapset ovat koulussa ison osan arkiviikostaan. Siksi ymmärrys lapsen kokonaistilanteesta ja oikeanlaiset tukitoimet auttavat lasta onnistumaan. Oikein kohdistetuilla tukitoimilla on lapsen hyvinvointiin kauaskantoiset vaikutukset.
MUUNNELTAVA LUOKKATILA ON TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA
Toimintaympäristön tulee mahdollistaa yhteistyö ja oppilaiden aktiivinen osallistuminen, mutta myös tarjota tiloja ja mahdollisuuksia yksin työskentelyyn sekä rauhoittumiseen.
AKTIIVINEN OPPIMINEN VAATII TYÖKALUJA AKUSTIIKAN HALLINTAAN
Modernin oppimiskäsityksen mukaan oppilas rakentaa tietoa aktiivisesti omalla toiminnalla erilaisten oppimateriaalien ja -välineiden avulla. Oppilas on aktiivinen toimija, joka oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia yksin ja ryhmässä.
NOOK – MUOVIPULLOISTA KALUSTEEKSI
Nook yhdistää onnistuneesti modernin pedagogian ja ympäristöystävällisyyden. 60% Nookin valmistusmateriaalista on kierrätettyjä PET-muovipulloja.
MONIKÄYTTÖISET MUKULA-RAHIT
Mukula on uudenlainen ja raikas istuinvaihtoehto esimerkiksi päiväkoteihin ja kouluihin. Istuintyynyjä saa ympyrän, soikion, neliön ja kolmion muotoisena useissa väreissä.
TUTUSTU KOULUKALUSTEISIIN
Opiskelu tapahtuu enenevissä määrin erikokoisissa ryhmissä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Aktiivinen, muuntautuva oppimisympäristö ottaa tämän huomioon.
ISKU+ ANTIMIKROBISET KOSKETUSPINNAT KOULUSSA
ISKU tuo käsihygienian sekä siivouksen rinnalle lisää työkaluja ISKU+ konseptin kautta. Huonekaluissa käytettävät antimikrobiset kosketuspinnat vähentävät mikrobien edellytyksiä selviytyä pinnoilla ja aiheuttaa sairastumisia.
AKTIIVISET OPPIMISTILAT TUOVAT TERVEYTTÄ JA VIREYTTÄ KOULUPÄIVÄÄN
Koko päivän istumisesta noin 40% tapahtuu koulussa ja istumisaikamme tyypillisesti lisääntyy kouluvuosien aikana. Näistä syistä kouluajalla on mahdollista vaikuttaa lasten fyysiseen aktiivisuuteen.
HYVINVOINTIA ERGONOMISILLA KALUSTEILLA
Kalusteiden muotoilussa ja suunnittelussa huomioimme yksilöiden erilaiset ominaisuudet. Istuvaan työskentelyyn tarkoitettujen pöytien ja istuinten korkeussäädöillä voidaan jokaiselle opiskelijalle saada yksilöllisesti oikein mitoitettu työpiste.
KETTERÄÄ JA ASIAKASLÄHTÖISTÄ TUOTEKEHITYSTÄ OPPIMISYMPÄRISTÖIHIN
Parhaat ideat ja innovaatiot syntyvät ratkaisuina arjen haasteisiin! Kokonaisratkaisujen ja yksittäisten kalusteiden kehittäminen tapahtuu käyttäjäkokemusten, asiakkailta saadun palautteen ja kehittämisideoiden pohjalta.
KÄYTTÄJÄLÄHTÖISTÄ JA ASIANTUNTEVAA SUUNNITTELUA
Isku Active Learning -oppimisympäristöjen suunnittelussa käyttäjät ovat pääroolissa. Jokainen kohde ja toteutus on meille ainutkertainen.
LUOVAN KOHTAAMISEN TILOISSA SYNTYVÄT UUDET IDEAT
Yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan ja sen työelämän kanssa on keskeinen osa kaikkien koulujen ja oppilaitosten toimintaa. Oppilaitoksen tilat ovatkin usein ympäröivän yhteisön kohtaamispaikka ja yhteisöllisen oppimisen keskus – kuten antiikin agora.
RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT TUKEVAT OPPIMISTA
Räätälöidyt ratkaisut tukevat vakiomallistoamme. Parhaat ratkaisut voivat olla välillä erittäinkin innovatiivisia! Ideat ja innovaatiot syntyvät käyttäjälähtöisinä ratkaisuina arjen haasteisiin ja me voimme toteuttaa ne.
TURVALLINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ
Oppimisympäristöjen ja niiden kalustamisen lähtökohta on toimintojen ja käyttäjien turvallisuus, sillä jokaisella on oikeus vaarattomaan opiskelu- ja työympäristöön.
KESTÄVÄ KEHITYS KOULUSSA
Noudatamme kalustusratkaisujemme suunnittelussa ja valmistuksessa kestävän kehityksen periaatteita laajasti.
COOKBOOK 2.0 – OPASKIRJA MODERNEISTA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ
CookBook 2.0 -Modernin rakennetun oppimisympäristön opas esittelee suomalaiskouluissa toteutettuja tila- ja kalusteratkaisuja sekä tarjoaa tietoa uusien tilojen suunnitteluun.
TUTUSTU ISKU ACTIVE LEARNING -KUVASTOON
Isku Active Learning -kuvastosta löydät toisiaan täydentävät tila- ja kalusteratkaisumme Focus, Share, Study ja Join. Ne innostavat oppimaan ja luomaan uutta.
OPETUSTEKNOLOGIA KOULUN ARJESSA
Oppimisen ja opettamisen ympäristöt monipuolistuvat ja uudistuvat, kun erilaisia fyysisiä oppimisympäristöjä hyödynnetään tehokkaasti ja tieto- ja viestintätekniikka integroidaan niihin luovasti oppimisen tueksi.