Lähteen koulu

Lähteen koulun kalustesuunnittelussa oli tärkeintä luoda toimivat, joustavat ja viihtyisät tilat talon kaikille käyttäjille: lapsille, nuorille ja aikuisille. Erityistä huomiota kiinnitettiin ergonomiaan, muunneltavuuteen ja akustiikkaan. Myös värejä pohdittiin huolella ja ne sovitettiin talon arkkitehdin Tomi Perkon suunnitelmien mukaisiksi.

Käyttäjälähtöinen suunnittelu takaa toimivat tilaratkaisut

Kalustesuunnittelu eteni alusta asti tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa. Opetushenkilöstöä mietitytti etukäteen etenkin talon suurten avointen oppimisalueiden työrauha, koska kenelläkään ei ollut kokemusta sellaisissa tiloissa työskentelystä. Samaan aikaan myös julkisuudessa puitiin uusien koulujen avointen oppimisympäristöjen haasteita.
Lähteen koulun avointen oppimisympäristöjen kalustusta työstettiinkin yhdessä useissa työpajoissa pohtien, miten samassa tilassa voi työskennellä samaan aikaan useita eri ryhmiä. Eri tiloihin kehiteltiin erilaisia ratkaisuja. Kaikissa oli tavoitteena luoda avotiloihin suojaisia alueita, mutta säilyttää silti tilojen muunneltavuus.
”Iloksemme saimme huomata, kun talo otettiin käyttöön, että rakennuksen hyvä akustiikka, tekstiilimatot ja verhoillut kalusteet helpottivat osaltaan työrauhaa ja vaimensivat tehokkaasti ääniä”, Lähteen koulun rehtori ja toiminnanjohtaja Esko Taipale kertoo.

Monipuolisia tiloja kehitetään jatkuvan kehittämisen mallilla

ISKU kalusti Lähteen monitoimitaloon oppimis- ja hallintotilat, nuorisotilan sekä oppilashuollon ja terveydenhuoltopalveluiden tilat. Kalustuksessa otettiin huomioon se, että Lähteen monitoimitalo on alueen toiminnallinen keskus ja siellä voidaan järjestää erilaisia tapahtumia. Pääaulan läheisyydessä sijaitsevan ruokalan kaikki pöydät ovatkin pyörillä varustettuja ja taittokantisia ja tuolit pinoutuvat. Tarvittaessa ruokalasta saadaan näin luotua suuri avoin tapahtumatila.
Yhteistyötä Lähteen koulun avointen oppimisympäristöjen kehittämisessä on sovittu jatkettavaksi myös sen jälkeen, kun tilojen käytöstä on kerätty jonkin aikaa kokemuksia.
”Vaikka suunnitelma tehdään yhdessä käyttäjien ja sisustamisen sekä kalustamisen ammattilaisten kanssa, on silti hyvä palata aika-ajoin katsomaan, miten tilaa voidaan kehittää entistä paremmaksi ja oppimista tukevaksi”, kertoo ISKUn aluemyyntipäällikkö Simo Pätynen.