Yhdessä oppimisen iloa

Kurkelan koulu Keravalla on rakennettu alun perin vuonna 1987, ja sen kylkeen valmistui kevään 2017 aikana laajennusosa. Uudessa koulussa opiskelevat kuluvana lukuvuonna luokat 1-8. Ensi vuonna koulu kasvaa täyteen kokoonsa, jolloin luokkia on ykkösestä yhdeksänteen ja oppilaita reilut 600. Koulun yhteydessä toimii myös päiväkoti ja esikoulu.

Sisustussuunnittelun kohteeseen on tehnyt sisustusarkkitehti Ulla-Maija Innanen, Isku.

Tila- ja kalustesuunnittelun lähtökohtana on koulun toiminta-ajatus: ”Kurkelan koulussa on hyvä olla, ilo oppia ja turvallista kasvaa.” Suunnittelussa on korostettu koulun pedagogisen suunnitelman mukaisesti yhteisöllisyyttä ja luotu mahdollisuuksia erilaisiin ryhmätyön ja vertaisoppimisen tilanteisiin tilasta riippumatta. Kohteeseen valituilla kalusteilla tuetaan tutkivaa ja toiminnallista oppimista sekä oppilaiden omaa vastuunottoa omasta oppimisestaan.

Kotiluokkien kalustamisessa on luovuttu rohkeasti yksilötyöpisteistä ja sen sijaan luotu vaihtelevia, monipaikkaisia kalusteryhmiä. Käytävätilat on hyödynnetty samanaikaisoppisen käyttöön luomalla erilaisia, oppilaiden vapaassa käytössä olevia oppimisen ja oleskelemisen tiloja. Siellä missä luokkakalustus on perinteisempää, on korostettu tilojen taipuisuutta valitsemalla helposti siirrettäviä ja muuntautuvia kalustekokonaisuuksia.

Koulun värimaailma on rohkea ja raikas. Värejä on käytetty kekseliäästi ja koulumaailmaan sopivalla tavalla. Oppilaiden fyysisen aktiivisuuden edistäminen näkyy kalustamisessa: käytävä- ja aulatiloista löytyy liikuntavälineitä ja aktiivi-istuimia.