Hybrid Work Lab tuo nuoret ja kokeneet yhteen kehittämään parempaa hybridityön tulevaisuutta

Samalla kun etä- ja läsnätyötä yhdistävät hybridityön mallit ovat tuoneet mukanaan paljon positiivista, joutuvat yritykset nyt vastaamaan vaikeisiin kysymyksiin liittyen muun muassa henkilöstön hyvinvointiin, tuottavuuteen sekä etenkin nuorten osaajien rekrytointiin ja talossa pitämiseen. Ollakseen houkuttelevia työnantajia tulevaisuuden osaajille, tulisikin yritysten tarkemmin kuunnella nuorten tarpeita ja näkemyksiä.

Tästä syystä The NextGen ProjectISKUHowspace ja Fujitsu ovat kutsuneet kolmekymmentä alle 35-vuotiasta HR-ammattilaista ja tiiminvetäjää eri organisaatioista ja toimialoilta kehittämään paremmin hybridiaikaan ja erityisesti nuorten tarpeisiin sopivia tiimityön käytäntöjä.

Työpajatyöskentelyä ja vuoropuhelua työn tekemisen tulevaisuudesta

Hybrid Work Lab koostuu kolmesta yhteiskehittämisen työpajasta, jotka järjestetään 27. ja 28.9. sekä 4.10. Osallistujat työskentelevät yhdessä ISKU:n, Howspacen ja Fujitsun huippuasiantuntijoiden kanssa ja kehittävät työkalun, jonka avulla minkä tahansa yrityksen tiimi voi jatkossa suunnitella omaa hybridityötään. Lopputulokset esitellään 15. marraskuuta järjestettävässä kaikille avoimessa tilaisuudessa, johon voi osallistua myös etänä. Tämän jälkeen työkalu on kaikkien kiinnostuneiden vapaasti käytettävissä.

Ohjelman alussa toteutettiin työpajojen suunnittelua tukeva ennakkokysely, jossa selvitettiin tämänhetkisiä hybridityöhön liittyviä ongelmia. Aiheina olivat johtaminen, kommunikaatio, työn tekemisen tavat, itsensä kehittäminen sekä hyvinvointi. Vastauksista nousi esille, että henkilöstön ja johdon välillä koetaan jännitettä liittyen hybridityön politiikkoihin, etenkin etätyösääntöjen osalta. Liian tiukat ja huonosti perustellut säännöt saatetaan kokea luottamuksen puutteena henkilöstöä kohtaan. Myös yhteenkuuluvuuden tunne on kärsinyt, ja yrityksissä koetaan huolta etänä työskentelevien hyvinvoinnista. Muun muassa näihin kysymyksiin Hybrid Work Labissa pureudutaan ja tuodaan käytännön apuja niiden ratkaisemiseksi.

Osallistuville nuorille Hybrid Work Lab on erinomainen tilaisuus käydä uusia ajatuksia herättävää vuoropuhelua työn tekemisen tulevaisuudesta, verkostoitua sekä kehittyä hybridityön suunnannäyttäjiksi omissa organisaatioissaan.

The NextGen Project on Suomessa perustettu kansainvälinen nuorten ammattilaisten verkosto. Se auttaa työnantajia paremmin vastaamaan tulevaisuuden osaajien odotuksiin ja vaatimuksiin muun muassa tutkimusten, yhteiskehittämisen ja käänteisen mentoroinnin keinoin.