Hybrid Work Lab toi nuoret ja kokeneet yhteen kehittämään parempaa hybridityön tulevaisuutta

Samalla kun etä- ja läsnätyötä yhdistävät hybridityön mallit ovat tuoneet mukanaan paljon positiivista, joutuvat yritykset nyt vastaamaan vaikeisiin kysymyksiin liittyen muun muassa henkilöstön hyvinvointiin, tuottavuuteen sekä etenkin nuorten osaajien rekrytointiin ja talossa pitämiseen. Ollakseen houkuttelevia työnantajia tulevaisuuden osaajille, tulisikin yritysten tarkemmin kuunnella nuorten tarpeita ja näkemyksiä.

Tästä syystä The NextGen Project, ISKU, Howspace ja Fujitsu kutsuivat kolmekymmentä alle 35-vuotiasta HR-ammattilaista ja tiiminvetäjää eri organisaatioista ja toimialoilta kehittämään paremmin hybridiaikaan ja erityisesti nuorten tarpeisiin sopivia tiimityön käytäntöjä.

Työpajojen tuloksena syntyi työkalu avuksi hybridityön suunnitteluun

Hybrid Work Lab koostui kolmesta yhteiskehittämisen työpajasta, jotka järjestettiin 27. ja 28.9. sekä 4.10. Osallistujat työskentelivät yhdessä ISKUn, Howspacen ja Fujitsun huippuasiantuntijoiden kanssa ja kehittivät työkalun, jonka avulla minkä tahansa yrityksen tiimi voi jatkossa suunnitella omaa hybridityötään. The NextGen Work Canvas -työkalu esitellään 15. marraskuuta järjestettävässä kaikille avoimessa tilaisuudessa, johon voi osallistua myös etänä. Tämän jälkeen työkalu on kaikkien kiinnostuneiden vapaasti käytettävissä.

Ohjelman alussa toteutettiin työpajojen suunnittelua tukeva ennakkokysely, jossa selvitettiin tämänhetkisiä hybridityöhön liittyviä ongelmia. Aiheina olivat johtaminen, kommunikaatio, työn tekemisen tavat, itsensä kehittäminen sekä hyvinvointi. Vastauksista nousi esille, että henkilöstön ja johdon välillä koetaan jännitettä liittyen hybridityön politiikkoihin, etenkin etätyösääntöjen osalta. Liian tiukat ja huonosti perustellut säännöt saatetaan kokea luottamuksen puutteena henkilöstöä kohtaan. Myös yhteenkuuluvuuden tunne on kärsinyt, ja yrityksissä koetaan huolta etänä työskentelevien hyvinvoinnista. Muun muassa näihin kysymyksiin Hybrid Work Labissa pureuduttiin ja nyt julkaistavan työkalun avulla tuodaan apuja niiden ratkaisemiseksi.

Osallistuville nuorille Hybrid Work Lab oli ainutlaatuinen tilaisuus käydä uusia ajatuksia herättävää vuoropuhelua työn tekemisen tulevaisuudesta kokeneiden yritysjohtajien kanssa, verkostoitua sekä kehittyä hybridityön suunnannäyttäjiksi omissa organisaatioissaan.

Tutustu työkaluun

Lisätietoja: Heikki Leskinen, Founder & CEO, The NextGen Project Oy
+358 40 5210125, heikki.leskinen@thenextgenproject.io

The NextGen Project on Suomessa perustettu kansainvälinen nuorten ammattilaisten verkosto. Se auttaa työnantajia paremmin vastaamaan tulevaisuuden osaajien odotuksiin ja vaatimuksiin muun muassa tutkimusten, konsultoinnin ja koulutuksen keinoin.