Huomioita hiilijalanjälkilaskentamme tuloksista

ISKUn ympäristövastuun perustana ovat asiakkaiden ja sidosryhmien odotuksiin vastaaminen sekä ympäristö-määräyksien ja -lainsäädännön antamien vaatimuksien selkeä ylittäminen. Alla on esitetty tehtyjä toimenpiteitä ja huomioita, jotka on nähtävissä tuloksissa:
 
 • ISKU on siirtynyt käyttämään vuoden 2021 alusta 100 %:sti uusiutuvaa Greene-energiaa lähes kaikissa toimipisteissään niin Lahden tehtaalla kuin myymälöissä kautta Suomen. Tämän vuoksi sähkön hiilijalanjälki on vain 2 % koko ISKUn hiilijalanjäljestä.
 • Energiatehokkuustoimenpiteitä on tehty systemaattisesti tuotannossa, joilla scope 1 ja scope 2 päästöt on saatu mataliksi. Tehtyjä toimenpiteitä ovat mm. rakennusautomaation saneeraus, ilmanvaihdon modernisointi, led-valaistukseen siirtyminen ja purunpoiston uudistaminen. 
 • Raaka-aineiden kuljetusten hiilijalanjälki on pieni, koska hankinnat on keskitetty Suomeen. Linjaus on, että vähintään 75 % hankinnoista tehdään Suomesta ja 98 % EU-alueelta.  
 
 
 • Raaka-aineiden kuljetukset tehtaalle ja valmiiden tuotteiden kuljetukset asiakkaalle toteutetaan ympäristöystävällisesti. Saimme kaikilta kuljetusyrityksiltä tarkat päästöraportit. Esimerkiksi Suomen Posti tarjoaa asiakkaille päästövähennysten ja kompensaation avulla saavutettua hiilineutraalia kuljetuspalvelua, joten Postin kuljetuksista ei aiheutunut ISKUlle päästöjä. Kuljetus- ja asennusyhtiö Niemi Palvelut käyttää kuljetuksissaan dieselin lisäksi biokaasua ja sähköä polttoaineina, joten tämä pienentää yrityksen kuljetuksista aiheutuvia päästöjä.
 • Jätehierarkian mukaiseen jätteiden ja hukan minimoimiseen on tehty lukuisia toimenpiteitä: mm. kaikki tuotannon jäteastiat ovat RFID-koodattuja. Materiaaliylijäämälle etsitään aktiivisesti uusia käyttökohteita. Lovia valmistaa nahkaylijäämästä laukkuja. Kivikko-tuoteperhe valmistetaan vaahtomuovin leikkuutähteestä. 
 • Kalusteiden pakkauslinjan kehittämiseen on investoitu, jotta pakkauksiin kuluisi mahdollisimman vähän materiaalia. Esimerkiksi tuolipakkausten kehittämisen myötä muovia kuluu vuositasolla 20 000 kg vähemmän aikaisempaan tapaan verrattuna. 
 • Suurin osa hiilijalanjäljestä tulee scope 3 epäsuorista päästöistä (85 %). Tuotteissa käytetyistä materiaaleista tulee 65 % ISKUn hiilijalanjäljestä.
 
Käymme kategoriakohtaisesti läpi jäljellä olevat hiilijalanjäljen päästövähennysmahdollisuudet. Ilmastotiekartan avulla rakennetaan ISKUn polku kohti hiilineutraaliutta ja asetetaan sille konkreettiset tieteeseen pohjautuvat tavoitteet.

Materiaalien kokonaispäästöt

Materiaaleista merkittävimmät päästöt aiheutuvat villan valmistamisesta. Villan päästöihin tulee huomioida myös lampaan metaanipäästöt, koska lampaita kasvatetaan villaa varten. Esimerkiksi nahkatuotteisiin puolestaan ei tarvitse huomioida lehmän metaanipäästöjä, koska nahkaa saadaan elintarviketeollisuuden sivuvirtana. Metaanipäästöt huomioidaan ensisijaisen käyttötarkoituksen, eli ruuan päästöihin. Tästä johtuen villan päästökerroin on merkittävästi suurempi kuin muiden materiaalien. Määrällisesti villa ei ole merkittävin käytetty materiaali vaan esimerkiksi kalustelevyä on käytetty moninkertainen määrä verrattuna villaan, mutta koska puun päästökerroin puolestaan on hyvin pieni, sen päästöt eivät nousseet villaa korkeammiksi.

 • 29 % villa  
 • 21 % kalustelevy  
 • 12 % muovit  
 • 11 % vaahtomuovit  
 • 10 % alumiini  
 • 7 % teräs  
 • 5 % polyesteri  
 • 4 % vaneri  
 • 1 % lakat, maalit ja liimat