CookBook 2.0 – opaskirja moderneista oppimisympäristöistä

CookBook 2.0 -Modernin rakennetun oppimisympäristön opas esittelee suomalaiskouluissa toteutettuja tila- ja kalusteratkaisuja sekä tarjoaa tietoa uusien tilojen suunnitteluun.

Opas on kirjoitettu päätöksentekijöille, opettajille ja muille tilojen käyttäjille, suunnittelijoille ja rakentajille, ja se tukee koulujen suunnittelua ja rakentamista tutkitulla tiedolla.

Finnish Education Groupin julkaisema kirja on toteutettu yhteistyössä oppimistiloja suunnittelevan ja kalustavan Iskun kanssa. Kirjan ovat kirjoittaneet oppimisympäristöjen rakentamisen asiantuntijat arkkitehti Heikki Luminen, kasvatustieteiden lisensiaatti Markku Rimpelä ja Iskun VP, Global Sales & Marketing, pedagogi Elise Tarvainen.

Lue opas