Antimikrobisia materiaaleja yhdessä käytettäviin tiloihin ja kalusteisiin

Käsien pesu ja tehokas siivoaminen ovat hyviä keinoja välttää virusten leviäminen, mutta tiesitkö, että myös kalusteet voivat ehkäistä flunssakierteen syntymistä ja vähentää sairauspoissaoloja?

Monella on jo odotuksia toimistoon paluulle, mutta samalla herää ajatus sen turvallisuudesta. Työ- ja oppimisympäristöiltä sekä muilta julkisilta tiloilta vaaditaankin nyt enemmän ja työntekijät, koululaiset, asiakkaat sekä muut sidosryhmät tulee ottaa eri tavalla huomioon kuin aikaisemmin.

”COVID-19 näytti, että jo yksittäinen taudinaiheuttaja voi aiheuttaa laajan pandemian. Maailmassa on lisäksi monia mikrobeja ja bakteereja, joita vastaan tulemme taistelemaan. Virusten leviämistä voidaan kuitenkin estää antimikrobisten kalusteiden avulla”, ISKUn kehityspäällikkö Tuomas Mehtiö kertoo.

Nepenmäen koulun yhteisiin aula- ja käytävätiloihin valittiin antimikrobiset kankaat ja pöytien pinnat.

Huomio kosketuspintoihin

Pandemia kohdisti yleisen huomion kosketuspintoihin. Kosketuspinnoilla on aina ollut olennainen rooli osana tartuntaketjuja. Äärimmillään ihminen saattaa levittää esimerkiksi norovirusta yhdeltä kosketuspinnalta jopa seitsemälle sitä seuraavalle puhtaalle pinnalle (Pyrek, 2017).

Kädet ovatkin tartuntaketjun tärkein osa, sillä kädet kuljettavat virukset ja bakteerit pintojen lisäksi myös hengitystie-elimiin, kuten nenään, aiheuttaen infektion. Tutkimuksen mukaan ihminen koskettaa keskimäärin 23 kertaa kasvojaan tunnissa, pyöristettynä kerran kolmessa minuutissa tai 180 kertaa työpäivän aikana (Yen Lee Angela Kwok, 2015).

Käsien kontaminoituessa infektiolle suodaan siis lukuisia mahdollisuuksia. ISKU+ – antimikrobiset kalusteet eliminoivat mikrobit pinnaltaan väsymättä ja pinnat ehkäisevät tartuntojen leviämisen riskiä antimikrobisen ominaisuutensa avulla. Toimistoon, kouluun ja julkisiin tiloihin tarvitsee kalusteet joka tapauksessa, miksei niitä varustaisi samalla pysyvillä antimikrobisilla kosketuspinnoilla?

Turvallisemmat ja puhtaammat ympäristöt

Julkisissa tiloissa, kuten toimistoissa ja kouluissa erilaiset tartunnat ja infektiot leviävät helposti. Päiväkoteihin, kouluihin ja muihin oppilaitoksiin suosittelemme antimikrobisia pöytätasoja tiloihin, joissa on paljon yhteiskäyttöä: ruokaloihin, aulatiloihin ja avoimiin oppimisympäristöihin. Myös luokkatiloissa, henkilöstön taukotiloissa ja terveydenhoitajan työtilassa antimikrobisten kalusteiden käyttö vähentää tartuntariskiä. Antimikrobisia pintoja suositellaan työympäristöissä yhteiskäyttötyöpöydillä, taukotiloissa sekä neuvotteluhuoneissa.

Spinversellä yhteiseen työskentely- ja olohuoneseen valittiin antimikrobiset pöydän pinnat.

RT-kortit ohjaavat hygieenisessä suunnittelussa

Rakennustieto-kortit (RT-kortit) ovat maailman ensimmäinen ja uniikki ohjeistus hygieenisestä rakentamisesta ja tilojen suunnittelusta aina ylläpitoon asti. Hygieniaratkaisujen käyttö rakentamisesta ylläpitoon saattaa hankintahetkellä tuntua hintavammalta, mutta esimerkiksi sairaalassa maksaa itsensä nopeasti takaisin.

”Hygieniaratkaisut voivat tuntua kalliimmilta. Rakennuksen koko elinkaarta tutkittaessa on kuitenkin hyvä huomioida, että käyttö- ja ylläpitokustannukset pienenevät vähenevien sairaspoissaolojen ja hoitoon liittyvien infektioiden vähentyessä. Hygieeniset materiaalit maksavat itsensä takaisin myös huollon ylläpidon ja helpon puhdistettavuuden kautta”, arkkitehti SAFA Jonna Taegen kertoo.

Lue lisää ja ota yhteyttä

Tiesitkö, että työpöytä kerää pinnalleen keskimäärin 10 miljoonaa bakteeria? Tämä on 100 kertaa enemmän kuin keittiönpöytä ja 400 kertaa enemmän kuin WC-istuin. (1) Tutkimusten mukaan antimikrobisilla kosketuspinnoilla voidaan vähentää lyhytaikaisia poissaoloja jopa 50 %. (2)

(1) Workplace Insight. (2017, May 18) (2) Tutkimus Anni Hyvönen, Living lab -tapaustutkimus antimikrobisista pinnoista, 2018

ISKUlla antimikrobisuus on tuotteiden materiaaleissa oleva ominaisuus. ISKUn koko kalustemallisto on saatavilla antimikrobisilla materiaaleilla – et siis joudu tinkimään tuotevalinnoissa. ISKU on tutkinut ja kehittänyt antimikrobista kalusteita jo vuodesta 2013, ja antimikrobiset pinnat on testattu vallitsevien testistandardien, kuten ISO 22196, mukaisesti.