Neuvottelupöydät

Hyvin suunnitellut neuvottelutilat tukevat monitila-ajattelua. Ne taipuvat tapaamisten ohella muuhunkin käyttöön ja voivat siten säästää toimitiloihin vaadittavia arvokkaita neliöitä. Neuvottelutila on myös yrityksen käyntikortti omille asiakkaille. Kokoustila rakentaa yrityksen brändiä, sillä yrityskuva muodostuu pitkälti näiden tilojen pohjalta. Iskun neuvottelupöytä- ja kokouspöytämallistosta löytyy useita eri kansivaihtoehtoja, joilla voidaan luoda kuhunkin tilaan täydellisesti sopiva ratkaisu.