Turvallinen oppimisympäristö

Oppimisympäristöjen ja niiden kalustamisen lähtökohta on toimintojen ja käyttäjien turvallisuus, sillä jokaisella on oikeus vaarattomaan opiskelu- ja työympäristöön. Erilaiset turvallisuusnäkökulmat korostuvat entisestään luokkahuoneiden avautuessa joustaviksi ja muuntuviksi oppimisympäristöiksi. Turvallisuustekijät tulisikin huomioida jo tilojen suunnitteluvaiheessa: ensisijaisesti valintojen tulisi kohdistua varusteisiin, laitteisiin ja kalusteisiin, joiden materiaalit ja valmistus takaavat niiden käyttöturvallisuuden. Tuotteita tulee käyttää myös niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.

Tuoteturvallisuudessa yhdistyy moni asia

Iskun tuotestrategian ydin on tuoteturvallisuus, jossa yhdistyvät tuotteen muotoilu, tekninen suunnittelu, ergonomia, kestävän kehityksen mukaiset materiaalivalinnat, materiaalien vaikutukset käyttöympäristön sisäilmaan, sekä tuotteiden elinkaari ja kierrätys. Suunnittelemme ja testaamme kalusteet voimassa olevien standardien ja direktiivien mukaisesti. Tuotteemme täyttävät julkisten tilojen kalusteille asetetut korkeimmat vaatimukset kestävyyden ja tuoteturvallisuuden suhteen.

Focus – keskity rauhassa

Share – opiskele yhdessä

Study – opi joustavasti luokassa

Join – viihdy yhdessä